LAV INNTEKT? Sjekk om du kan få slettet rente på studiegjelden. Foto: Colourbox.com
LAV INNTEKT? Sjekk om du kan få slettet rente på studiegjelden. Foto: Colourbox.comVis mer

Du kan få rentefritak

Lav inntekt gir sletting av studielånsrente.

Har du hatt vanskelig for å få endene til å møtes? Da bør du sjekke om du kan få rentefritak på studielånsgjelda.

DinSide har undersøkt hvem som har krav på et slikt fritak. Og det trenger ikke være for sent å søke, selv om det er gått noen år siden du hadde dårlig råd.

Studere i utlandet? Sjekk hvor du bør reise

Tre-årig frist

Rentefritak blir gitt på etterskudd, og du kan fortsatt få fritak for perioder etter 1. januar 2008. Rentefritak for 2011 kan man søke om først i 2012, siden utgangspunktet for fritaket er brutto årsinntekt for 2011. Siden du får slettet renter i ettertid, blir nedbetalingen på lånet kortere totalt.

I 2010 var det totalt 20.053 personer som fikk innvilget rentefritak på studielånsgjelda, viser statistikk fra Lånekassen. Dette gjaldt i stor grad personer på yrkesrettet attføring eller uføre, arbeidsledige og personer i omsorgsarbeid. Disse tre gruppene utgjorde totalt 12.000 av de som fikk innvilget rentefritak.

Takler du en renteendring på lånet?

Disse har krav på fritak

Rentefritak gjelder for de som har inntekt lavere enn inntektsgrensene fra Lånekassen. Disse varierer utifra årsak til og antall måneder med lav inntekt. Vær også obs på at inntektsgrensen er noe høyere hvis du har barn under 16 år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg til lav inntekt, har du krav på fritak ved en av følgende livssituasjoner:

 • Utdanning
 • Verneplikt
 • Arbeidsledighet
 • Sykdom
 • Fødsel og omsorg
 • Mottaker av sosialstønad
 • Fulltidsarbeid med lav inntekt
 • Studenttillitsverv
 • Soning av straff
 • Her er noen eksempler på situasjoner som gir krav på rentefritak. I eksemplene bruker vi satser for 2011:

 • Du er arbeidsledig i fem måneder. For å ha krav på rentefritak på lånet i denne perioden, må du ha hatt total bruttoinntekt i 2011 på maksimalt 244.012 kroner.
 • Du er hjemme med omsorg for eget barn. For å ha krav på rentefritak på lånet i denne perioden, må familiens totale inntekt for 2011 være på maks 427.700 kroner, pluss 23.190 kroner for hvert barn under 16 år.
 • Du soner en dom på tolv måneder. For å ha krav på rentefritak på lånet i denne perioden, må du ha sonet i fengsel eller sikringsanstalt i minst tolv måneder sammenhengende, og hatt total bruttoinntekt i 2011 på maksimalt 213.806 kroner. Du kan heller ikke ha hatt brutto månedsinntekt på mer enn 12.680 kroner. I tillegg må familiens totale inntekt for 2011 være på maks 427.700 kroner, pluss 23.190 kroner for hvert barn under 16 år.
 • Fortsatt ingen renteendring