Du får bare ett nummer

Fra 1.november vil du kunne bytte til billigste mobiloperatør, uten å måtte skifte telefonnummer. Det er en seier for deg som forbruker, og betyr reell konkurranse på mobilmarkedet.

Til tross for motstand fra de største mobiloperatørene er nå nummerportabilitet rett rundt hjørnet. Men la det være helt klart, dette skjedde ikke frivillig, og er kun et resultat av en ny forskrift fra Post- og teletilsynet.

Frivillig tvang


Mobilbrukere har hittil måtte bytte nummer dersom de ønsket å bytte tilbyder av mobiltelefontjenester.

Som selskapene selvsagt vet, synes mange kunder at det er tungvint å bytte telefonnummer. Venner og kjente må informeres, personer med det gamle nummeret får ikke tak i deg, du må trykke opp nye visittkort, og i tillegg lage en ny telefonliste på det nye sim-kortet.

Resultatet har selvsagt blitt at folk ikke har funnet det bryet verdt å skifte leverandør, og det til tross for at det er tusenlapper å spare.

Økt konkurranse, lavere priser

Når du fra den første november kan ta med deg telefonnummeret til andre operatører, vil dette trolig føre til at langt flere vil bytte mobilleverandør. Kvaliteten på tjenestene er stort sett like god, og pris vil bli det eneste konkurransevåpenet.

For deg og meg, vil det antagelig bety lavere telefonregninger. Du finner det aller billigste abonnementet som passer akkurat ditt ringemønster med DinSides mobilkalkulator.

Du skal ikke betale

Fra 1.november beholder du mobilnummeret ditt selv om du bytter operatør. Vis mer


Når du ønsker å bytte mobiloperatør tar du kontakt med det selskapet du ønsker å bli kunde hos. Du gir selskapet en skriftlig fullmakt til å overføre mobilnummeret ditt, og i løpet av seks virkedager er du kunde hos det nye selskapet.

Kostnadene ved operatørskiftet påføres ditt nye selskap, du skal aldri betale for dette.

Du vet ikke hvem du ringer til

Problemet når nummerportabiliteten innføres er at du da aldri vil vite hvilket nett du ringer til. Siden det er store forskjeller på taksten når du ringer innenfor det samme nettet som du tilhører og når du ringer til andre nett, vil det være vanskeligere for deg som forbruker å kunne tilpasse deg forholdene.

Gjelder nesten alle

Du kan kreve å få overført alle typer mobilabonnement, kontantkort og mobilsvarere. De eneste telefontjenestene som ikke er underlagt nummerportabilitet blir da NMT-tjenester, personsøkertjenester, internett-basert telefontjeneste og enkelte nummere i 800 serien.