Du blir syk av piggdekk

Piggdekk skaper helsefarlige partikler. Derfor kan piggfrie vinterdekk redde helsen din.

Når du bruker piggdekk, sliter piggene løs partikler som kan utløse helseskader. Derfor ønsker Folkehelseinstituttet nå mer fokus på problemet.

- Konsentrasjonen av svevestøv fra asfalt kan nå veldig høye nivåer i piggdekksesongen. Problemet gjelder først og fremst de store byene i Norge og har utvilsomt betydning for helsen til innbyggere som har lunge eller luftveissykdom fra før .

- Helseplagene blir ekstra ille for blant andre astmatikere og folk med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), og det er ikke tvil om at svevestøvet kan ha skylden for økte sykehusinnleggelser i vinter, sier avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet.

Flere studier har vist at luftforurensning kan øke risikoen for infarkt, slag og andre hjertesykdommer.

Bruk piggfritt
Svevestøv fra veitrafikk består av ulike typer partikler. Det er både små partikler, finfraksjonsstøv, som kommer fra eksos, og større partikler, grovfraksjonsstøv, som dannes ved slitasje av veidekket.

Bruk av piggdekk fører til asfaltslitasje. Sammen med strøsanden som brukes om vinteren, skaper dette høye nivåer av skadelige partikler.

Forskning har vist at partiklene gir økning i dødelighet. Det er først og fremst finfraksjonsstøvet som øker dødeligheten. Ved sykdommer som KOLS, astma og luftveisproblemer, er begge partikkeltypene like skadelige.

Samferdselsetaten har lenge hatt kampanjen "Pigg av", hvor de oppfordrer folk til å bruke piggfrie vinterdekk. De fokuserer på at svevestøvet plager mange, spesielt astmatikere og allergikere

Artikkelen fortsetter under annonsen

- I forkant av hver vinterdekksesong har vi en kampanje hvor vi blant annet fokuserer på svevestøv, sier Jannicke Andersen ved Samferdselsetaten i Oslo kommune.

Oslo har til tider store mengder helsefarlig svevestøv. Derfor innførte Oslo kommune piggdekkgebyr i 2004.

Færre med pigger
Og det ser ut til at Samferdselsetatens kampanje fungerer. Ifølge Andersen øker andelen piggfrie vinterdekk fra år til år.

Statens Vegvesen teller årlig antall biler med piggfrie dekk. I 2004 var antall biler med piggfrie dekk på 72 prosent, mens tallet hadde steget til 80,7 prosent i mars 2006, skriver Samferdselsetaten på sine nettsider.

Piggdekk sliter ned asfalten i mye større grad enn piggfrie vinterdekk gjør. Ved å beregne farten etter forholdene er piggfrie dekk like trygge som piggdekk på glatte veier.

Forurensningen fra svevestøv er verst på kalde, tørre vinterdager. Da kan ofte personer med luftveisplager få problemer med å være utendørs.

Partiklene kan også ødelegge for syklister. Britiske forskere mener byborgere bør la sykkelen stå.

 

Mozon.no, 27.11.2006