Drosjeprisene opp syv prosent

Fra og med onsdag 15. desember økte alle drosjepriser med syv prosent. I tillegg kom det en ny ekstratakst for forhåndsbestilling av drosje og en særskilt Milleniumstakst. Drosjekalkulatoren er oppdatert.

Siden det de fleste steder i landet bare er én taxisentral med enerett for drosjekjøring i sitt område, er det Konkurransetilsynet som fastsetter maksimaltakster for drosjene. Hittil har alle drosjer i Norge kjørt på maksimaltakster.

Forrige regulering av maksimalprisene fant sted 15. mars i år. Når det kommer en ny regulering så kort tid etter, skyldes det at Konkurransetilsynet har gitt næringen rett i at det fant sted en underregulering i mars. Det kommer derfor nå et prishopp på syv prosent for alle takster, gjeldende fra 15. desember.

Ny bestillingstakst

Det er ganske mange drosjetakster, og for menigmann er det allerede svært vanskelig på forhånd å beregne hva en drosjetur vil koste. Det blir ikke bedre nå, for det kommer samtidig en ny post i takstsystemet: Om du har forhåndsbestilt drosje, øker hentetaksten med ti kroner.

Dette gjelder ikke ved vanlig bestilling av drosje når den skal komme med én gang. Det er bare når du forhåndsbestiller til en tur ved en senere anledning at ekstratillegget gjelder. Tillegget er på ti kroner.

Millieniumstillegg

Det har kommet mange historier den siste tiden om hvilke lønnstillegg noen yrkesgrupper som må være i beredskap på jobben nyttårsaften kan få. Fem tusen og ti tusen kroner for denne ene natten er ikke uvanlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slike tillegg har det ikke vært mulig å gi drosjesjåfører, siden Konkurransetilsynets maksimalsatser hindrer næringen i å ta igjen lønnstillegg på prisen. Tilsynet har derfor gått til det skritt å innvilge næringen en helt ekstraordinær taktsøkning på 77,60 kroner for hver tur nyttårsaften. Tillegget gjeler fra nyttårsaften 1999 klokken tolv til 1. nyttårsdag 2000 klokken tolv.

Fra før er det 45% dyrere å ta drosje på nyttårsnatten enn i arbeidstiden på vanlige hverdager.

Begrunnelsen for å godta tillegget, som næringen selv hadde foreslått, er at man håper på flere biler på jobb denne natten. "For mange kunder vil tilgjengeligheten av drosje være viktig i dette enkeltstående tilfellet", skriver Tilsynet i sin begrunnelse.

Vi mener dette er et klokt trekk, men kanskje er det ikke tilstrekkelig. En drosje som rekker 24 turer i løpet av de 12 timene, vil tjene 1.860 kroner ekstra.

Du vet aldri hva det koster

Drosjenes taksametere bruker den høyeste prisen av kilometertakst og timetakst når du er passasjer. Og dette beregnes ikke av gjennomsnittet for hele turen, men fra sekund til sekund. Når bilen stanser på rødt lys, slår taksameteret over på timetakst. I saktegående kø - opp til 29,17 km/t - går taksameteret også på timetakst.

Siden du ikke på forhånd vet når lyset blir rødt, eller når det oppstår køer, har du ikke mulighet til å regne ut nøyaktig hva prisen blir. Men med vår Drosjekalkulator, som er oppdatert med de nye prisene, burde du komme ganske langt.

Slutt på maksimaltakster?

Konkurransetilsynet har foreslått at bestemmelsene om maksimaltakster oppheves i de konsesjonsomådene det det nå er flere konkurrerende drosjeselskaper. Det er ennå ikke avgjort, men komme allerede i januar.

Vårt tips er at fri prisfasttelse vil gi mye større variasjoner i takstene. Helgenetter kan bli drastisk dyrere, mens turer f.eks. til Gardermoen kan bli mye billigere, fordi sjåførene der regner med å få en ny tur raskt. Det kan også komme forskjellige løsninger for å dele på drosjer: Du får lavere pris om du akspterer inntil to timers ventetid, for eksempel.