Dropp purregebyret

NOTIS: Har du merket at det ofte er svært korte betalingsfrister på regningene? Forbrukerrådet oppfordrer nå folk til ikke å betale purregebyret dersom fristen er «urimelig» kort.

Forbrukerkontorenes klagestatistikk er et interessant verktøy for å måle tilstanden i norske bedrifter.

Den siste tida har de mottatt veldig mange klager på ekstremt korte betalingsfrister og regninger som sendes til inkasso urimelig raskt.

Spekulerer

Seksjonssjef Terje Killi i Forbrukerrådet sier at stadig kortere frister er et økende problem.

– Det virker som bedriftene bevisst setter korte frister for å berike seg på purregebyrer, sier han til Telemarksavisa.

Kili mener at mange selskaper spekulerer i dette, og viser til et tilfelle der betalingsfristen var utløpt allerede før kunden mottok regningen.

– Det er dessverre ikke noe enestående eksempel, fastslår han overfor TA.

Nekt

Seksjonssjefen sier at mange selskaper opererer på kanten av inkassoloven, og ber folk som får purringer på regninger med korte tidsfrister.

– Dersom det kommer en slik purring, bør du nekte å betale, slår han fast.

I dag er det 14 dagers betalingsfrist fra inkassovarslet sendes ut, men ingen lov regulerer betalingsfristen på regninger. Der er det i praksis fritt fram for bedriftene.

Forbrukerrådet mener det bør være minst 14 dagers betalingsfrist på alle regninger, og har bedt Kredittilsynet se på saken.