Kanskje er det ikke så dyrt som du tror å kjøre drosje. Foto: Karoline Brubæk
Kanskje er det ikke så dyrt som du tror å kjøre drosje. Foto: Karoline BrubækVis mer

Dropp bilen - kjør drosje

Alle vet at det er dyrt å ha bil. Men hvor dyrt, er det ikke så mange som vet. Faktisk kan du kjøre opp til 2 mil 250 dager i året med drosje for det en Rover 600 Sterling eller en Honda CRV koster deg årlig (ved kjørelengder på 10.000 km).

Bil må jeg ha, tenker du. Det er jo så tungvint å ta buss og tog hele tiden. Og taxi er jo helt sinnsykt! Det koster jo en formue bare å få den til å hente deg. Nei, det må bli bil!

Men stemmer nå dette. Vi har sett på hva bilen egentlig koster deg og hvor mye du i stedet kan kjøre drosje for pengene. Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikkens kalkyler for bilhold i 1998 samt Konkurransetilsynets drosjetakstforskrifter.

Kalkylen

Størstedelen av kostnadene er avskrivninger og rentekostnader av bilens verdi. Videre følger forsikringskostnader. I denne kalkylen benyttes gjennomsnittlige forsikringskostnader fra flere selskaper på biler i Oslo-området. (Forutsetning er at forsikringstaker er over 25 år, velger minste egenandel og har en bonus på 40 prosent.) Årsavgiften på 1900 kroner er også med i kostnadsbeløpet. Både vanlig vedlikehold, service og reparasjonskostnader er også tatt med. Bensinkostnader medregnes til en pris på 8,84 per liter. Til sist inkluderes kostnader ved oljeskift og bildekk.

Andre kostnader som garasjeleie, bompenger, fergebilletter og parkeringsavgifter er ikke tatt med i kalkylen.

De rimelige bilene

La oss si at du betaler rundt 130 000 for bilen din. For dette beløpet får du for eksempel en ny Ford Ka eller en Huyndai Accent 1.3. Kostnadene per år blir 3,40 kroner med 10 000 kilometer årlig kjørelengde mens det koster deg 1,30 kroner per kilometer med en årlig kjørelengde på 30 000 kilometer. Altså årlig kostnad mellom 34 000 og 69 000 kroner.

For enkelhets skyld setter vi bilkostnaden til snittet av kilometerkostnadene Opplysningsrådet for Veitrafikken har beregnet for forskjellige årlige kjørelengder- altså 2,82 kroner per år.

Mellomklassebilene

Dersom bilen din koster omkring 200 000 kroner vil utgiftene øke betraktelig. I denne prisklassen finner du nye biler som Peugeot 306 1.6 stasjonsvogn og Suzuki Baleno 1.6 stasjonsvogn. Med samme kjørelengde øker de årlige kostnadene til mellom 44 000 og 86 000 kroner. Det gir gjennomsnittlige kilometerkostnader på 3,59 kroner.

De dyre bilene

De dyre bilene er modeller som Volvo V40 2l, Honda CRV og Rover 600 Stirling. Dette er biler i 300 000 kroners klassen, som vil ha årlige kostnader mellom 57 000 og 107 000 kroner. Dette betyr at hver kilometer kjørt koster bileieren gjennomsnittlig 4,66 kroner!

Drosjeprisene

Drosjetakstene er maksimalprisregulert ved forskrifter fra Konkurransetilsynet. Prisregulativene er forskjellig for nærtrafikk (i byer og tettsteder) og fjerntrafikk (utenfor byer og tettsteder, dvs. kilometerkjøring). På kveldstid, natt og helg er det påslag i prisene. Minsteprisen for en tur er 35 kroner.

Mandag til fredag mellom 19 og 24 økes regningen med 22 prosent. Mandag til lørdag mellom 00 og 06, lørdag mellom 15 og 24 samt hele søndag legges 29 prosent til regningen. Helligdager og offentlige fridager er tillegget på 46 prosent. For hvert minutt en bestilt drosje må vente på deg koster det deg 3,68 kroner.

Nærtrafikk

Reiser du fra drosjeholdeplassen på dagtid betaler du påslag for turen på 24 kroner pluss kilometeravgift på 7,57 kroner eller sekundavgift på 1 krone per 16,29 sekund når farten er lavere enn 29,19 km/t. Bestiller du drosjen hjem til deg koster det maksimalt 36 kroner. Dette er inkludert påslaget på 24 kroner. Beløpet beregnes med 5,74 kroner per kilometer drosjen kjører for å hente deg. Er drosjen under 1,7 kilometer fra bestillingsadressen når bestillingen utføres, blir hentebeløpet under 36 kroner.

Fjerntrafikk

Skal du reise utenom nærtrafikkområdet betaler du på dagtid 11 kroner for hver kilometer eller 1 krone for hvert 16,29 sekund hastigheten er lavere enn 20,09. Denne taksten skal dekke drosjens retur til stasjoneringsstedet.

Eksempel: Strandturen

Ut fra disse tallene kan vi se for oss følgende eksempel: Du bor så nært jobben at du kan sykle eller gå, eller du velger kollektivtransport da rushtrafikken gjør dette raskere enn å kjøre bil. Da trenger du ikke bil til arbeidsreisen. Det du trenger er bilskyss for å komme deg på stranden om sommeren, besøke bestemor innerst i fjorden og av og til komme deg raskt på jobb når du har forsovet deg.

La oss ta en badetur. Du har sommerferie og stranden er 10 kilometer unna i samme kommune. Du bestiller en drosje hjem klokken 11 om formiddagen tirsdag. La oss for enkelhets skyld si at du bor 2 kilometer unna drosjeholdeplassen. Henteprisen blir da 36 kroner. Deretter er det strake veien til stranden. Det er ikke mye trafikk. Noen trafikklys gjør imidlertid at du får fartsreduksjoner og bytter takst fra kilometer til sekundpriser. Fremme på stranden viser taksameteret 115 kroner. Du reiser tilbake klokken 17 og får samme pris også den veien.

Med den billige bilen vil samme tur frem og tilbake koste 56,40. Mellomklassebilen vil gi en badeturpris på 71,80 mens strandturen med den dyre bilen vil koste deg 93,20 kroner! I en Rover 600 Sterling vil du altså måtte betale mer enn en tredjedel av det en taxi med sjåfør koster. Og da må du sette inn bagasjen, fjerne sanden fra gulvet og fylle bensin selv.

Eksempel: Årsforbruket

Dersom du kjører mindre enn 10 000 kilometer i året koster den billigste bilen deg 34 000 kroner hvert år. For dette beløpet kan du kjøre nesten 150 ganger frem og tilbake til stranden. Fordi kapitalkostnadene er høyere når bilen er dyrere kan du under ellers like forutsetninger kjøre drosje til stranden omkring 250 av årets 365 dager for det den dyreste bilen koster deg dersom du kun kjører 10.000 kilometer i året (noe som er svært lite). Så mange badedager har vi ikke i Norge!