Dronning Margrethe en risikofaktor

Danske kvinner er storrøykere. Årsaken kan være en spesiell dansk risikofaktor - at den storrøykende dronning Margrethe er et dårlige forbilde. - Irriterende, sier danske røykeavvennere.

Kvinner i EU lever stadig lenger, bortsett fra i Danmark, der stoppet framgangen opp i 1978, seks år etter at den storrøykende dronning Margrethe II besteg tronen. Danske kvinner røyker i dag mer enn sine medsøstre i de fleste andre vestlige land.

- Dronning Margrethe er et forbilde for danske kvinner. Hun kan derfor ha påvirket sine danske medsøstre til å røyke mer enn de ellers ville gjort, skriver belgieren Hugo Kesteloot, Universitetet i Leuven, i siste utgave av det anerkjente tidsskriftet The Lancet. Han spør seg om dronning Margrethes røykeatferd kan være en risikofaktor for den danske befolkningen, og særlig den kvinnelige delen. Svar på hypotesen kan bare gis hvis dronningen slutter å røyke.

Ville ventet det motsatte
Kesteloot har tatt for seg dødelighetsstatistikken for kvinner i alderen 45-74 år. Helsesituasjonen for danske kvinner var bedre i perioden 1970-78. Da falt dødeligheten, og i 1974 hadde danske kvinner lavere dødelighet enn gjennomsnittet for vestlige europeiske land. Så snudde det i 1978. I 1996 var dødeligheten 48 prosent høyere enn det som er gjennomsnittet for EU-landenes kvinner.

Dansker er de som har høyest inntekt i EU. Ut fra danske kvinners levestandard og kvinners stilling i samfunnet ville man ha forventet et motsatt bilde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Røyker mest i Europa
Danske kvinner er blant dem som røyker mest i Europa. I Monica-studien som omfatter 30 regioner i Europa, kom danske kvinner på røyketoppen. I aldersgruppen 35-64 røykte 45 prosent. I halvparten av de andre landene røykte under 24 prosent av kvinnene.

Blant 50 industrialiserte land, inkludert de fleste tidligere sovjetiske republikkene, ligger Danmark nå helt nede på 39. og 35. plass når det gjelder dødelighet i aldersgruppene 55-64 år og 65-74 år respektivt. Danske menn lå på 32. plass for begge aldersgrupper. Danske menns helse er heller ikke på topp, men dødeligheten for dem har ikke endret seg de siste 25 årene.

Irriterende mener danske røykeavvennere
- Det er naivt å tro at Dronning Margrethes røykevane er skyld i at så mange danske kvinner og menn røyker. Alikevel ser jeg ikke bort fra at det kan ha en betydning. Det er ganske irriterende for oss som jobber med røykeavvening og tobakksproblematikken i Danmark at dronningen vår til stadighet tar seg en røyk i offentligheten, sier den danske nikotinforskeren og spesialist på røykeavvenning, Stig Jørgensen.

- Hun er ofte å se på TV med en sigarett i hånden, og selv om hun ikke vil slutte, synes jeg at hun i hvert fall bør slutte å røyke når hun opptrer offentlig, legger Jørgensen til.

 

Mozon.no, 19.03.2001.