Drømmer kan avsløre sykdom

Enekelte mener at drømmer kan avsløre hemmeligheter om vår helsetilstand.

- Drømmer kan enkelte ganger helt klart være en viktig gjenspeiling av helse og sykdom.

Drømmer kan indisere underliggende sykdommer og muligens også være en utløsende faktor for problemet. Drømmer kan også være et tegn på en psykologisk konflikt hos en person. Men selv om mange mennesker prøver å trekke disse teoriene til det ekstreme, finnes det ingen sikker link mellom drømmer og sykdommer. Drømmer kan ofte gi oss hint men også mange falske tegn, skriver den engelske doktoren Trisha Macnair i en kommentar på BBCs nettsider.

- Jeg tror at de fleste drømmene avspeiler det som skjer på det psykiske planet. Men det som skjer på de psykiske planet har selvsagt også virkning på kroppen - og omvendt. De fleste fagmennesker er i dag enige om at kropp og psyke utgjør en helhet og dermed påvirker hverandre gjensidig, sier den jungianske drømmeanalytikeren og forfatteren Astri Hognestad.

- Men jeg tror det er sjelden at drømmer utelukkende uttrykker en fysisk sykdom, men det kan selvsagt forekomme at drømmer forteller om fysisk sykdom, sier Astri Hognestad.

- Det kan være farlig å tro at hvis man for eksempel drømmer at man har kreft eller får hjerteinfarkt, så betyr det at man fysisk sett lider av disse sykdommene. Som regel er sykdomsdrømmer et bilde på indre konflikter, sier Hognestad.

Et tegn fra en drøm
I boken Private Myths, som er skrevet av den engelske jungianeren Anthony Stevens, forteller han om en pasient som våknet av underlivssmerter etter å ha drømt at hun strevet med å få åpnet et forstoppet avløpsrør. Ikke lenge etterpå fikk hun vite at hun led av gallestein.

- Som regel vil en slik drøm hos en person heller tyde på at vedkommende har problemer med å få uttrykt sitt sinne eller andre følelser - "avfallet" - det man trenger å kvitte seg med. Det har jeg sett mange eksempler på, sier Hognestad som selv har mange pasienter.

Et annet eksempel er en kvinne som drømte at noe eksploderte i henne. Kort tid etterpå fikk hun konstatert at det var noe galt med hjertet.

- Også en slik drøm kan forstås psykologisk. En indre eksplosjon kan også være et bilde på følelser som "eksploderer", for eksempel sinne som ikke blir uttrykt, sier Hognestad.

- De fleste moderne drømmeforskere er enige om at drømmer har en mening. Jeg opplever å ha stort utbytte av å arbeide med drømmene i min praksis. De gir ofte svært gode og treffende bilder på noe som personen strever med. De uttrykker altså indre følelsesmessige prosesser, sier Hognestad.

- Drømmer kan også vise nye måter å se problemet på. Som de eksemplene jeg nevnte ovennevnte viser kan drømmer i noen tilfeller advare om at en fysisk sykdom er under utvikling. Noen drømmer er også ren fordøyelse av dagsinntrykk og har altså ingen bestemt mening utvoer dette, sier Hognestad.

En gammel ide
Så lenge mennesker har beskjeftiget seg med drømmer, har det alltid vært to måter å forholde seg til dem på. Noen har alltid hevdet at drømmer er avfallsprodukter av fysiologiske produkter og at de ikke har noen mening. Mens andre alltid har hevdet at drømmer har en mening.

Allerede i den greske oldtid var det krefter som utviklet ideer og sammenhengen mellom drømmer og sykdom. Hippokrates, som var en mytisk skikkelse som blir sett på som legekunstens far, og Galen, livlegen til den romerske keiser Marcus Aurelius, mente at drømmer ikke bare inneholdt informasjon som kunne brukes til å diagnostisere sykdommer, men at de også var et medium hvor gudene kunne lindre smerte og sykdom.

Sigmund Freud var svært opptatt av psykoanalysen, hvor han blandt annet tolket og studerte drømmer. Freud mente at drømmer representerte ønsker fra det ubesvisste som ble undertrykt fordi de var uakseptabel. Han mente også at sykdommer kunne forårsake visse drømmer, som for eksempel at lungesykdommer produserte kvelningsdrømmer.

 

Mozon.no, 30.10.2004