Drivstoffpriser det siste året

Tabellen viser hvilke kjeder som - i gjennomsnitt - har vært billigst og dyrest det siste året.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Med utgangspunkt i DinSide Økonomis bensin- og dieselrapporteringer, er det mulig å få et inntrykk av hvilke stasjoner som er billigst og dyrest.

Dette er selvsagt ikke en samling av absolutt alle priser i Norge, men i løpet av det siste året har vi fått inn over 35.000 rapporteringer fra våre flinke bensin- og dieselrapportører.


Jumboplassen

Rangeringen av stasjonene avviker ikke mye i forhold til om man trenger bensin eller diesel. Dog finner vi ett stort avvik: De uavhengige stasjonene.

For gjelder det diesel, kommer de uavhengige stasjonene nemlig på en tredjeplass. Men rangerer man etter bensin, kommer disse stasjonene på jumboplassen (10. plass).