Drikker før graviditet

Nær ni av ti kvinner drikker alkohol i de siste tre månedene før graviditeten, viser ferske tall fra Den norske mor og barn-undersøkelsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Under svangerskapet drikker nær 16 prosent.

Den norske mor.og barn-undersøkelsen ønsker at 100 000 gravide og deres partnere deltar på studien, og i dag er nesten 72 000 mødre med på den norske undersøkelsen. Studien er unik da undersøkelsene starter allerede i svangerskapet og fordi familiene blir fulgt i mange år. Slike data er aldri før blitt samlet inn. Undersøkelsen blir gjennomført av Folkehelseinstituttet, og skal vise årsaker til sykdom hos mor og barn.

Foreløpige tall viser omfanget av alkoholinntak rett før og under svangerskapet, basert på svar fra 50 000 besvarelser av spørreskjema.

En nyere forskningsrapport fra England mener at gravide kan drikke litt.

Drikker før graviditet
De ferske tallene viser at 84,1 prosent av kvinnene lar være å drikke under svangerskapet, mens 0,5 prosent drikker en enhet eller mer i uken, det vil si at den gravide drikker et glass vin eller mer. 15,4 prosent drikker mindre enn en enhet i uken.

Undersøkelsen viser tilsvarende tall for de tre siste månedene før svangerskapet. De viser at 11,8 prosent ikke drikker i det hele tatt, mens nær ni av ti drikker. 50,8 prosent drikker en enhet eller mer i uken, mens 37,4 prosent drikker mindre enn en enhet i uken.

Per Magnus, prosjektleder for Den norske mor og barn-undersøkelsen og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, sier at rundt to av ti svangerskap ikke var planlagt. Slik fortsetter kanskje noen med sine alkoholvaner noen uker også inn i svangerskapet.
Per Magnus presiserer at deltakerne i Mor og barn-undersøkelsen ikke er representative for landets gravide, og at det sannsynligvis er underrapportering.

Mer forskning
Bakgrunnen for Mor og barn-undersøkelsen er manglende kunnskap om årsaker til alvorlige sykdommer. I vårt århundre har vi opplevd hvor viktig det er å kunne forebygge sykdom og tidlig død. Poliomyelitt og difteri fryktes ikke lenger i Norge, blant annet fordi spesifikk kunnskap om årsakene la grunnlaget for utvikling av vaksiner og antibiotika.

Datatene fra Mor og barn-undersøkelsen er grunnlaget til ny forskning og kunnskap. Store prosjekter bygger på undersøkelsen, blant annet blir 3000 treåringer fra mor og barn-undersøkelsen invitert til å være med i en ny stor studie om autisme, gjennom ABC-studien.
- Når vi har gjennomført dette prosjektet vet vi mer om årsakene til autisme. Dermed vil vi være bedre i stand til å forebygge og behandle, sier divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet.

Mozon.no03.12.2006