DoubleClick

DoubleClick er et globalt selskap som i hovedsak arbeider med reklameformidling på Internett.

Arbeidstid
Ansatte i DoubleClick forventes å jobbe når kundene trenger det. Kjernetiden er ni til fire. Har ikke faste rutiner for avspasering. Følger norsk lov.

Permisjonsordninger
Bedriften er akkurat kjøpt opp av morselskapet: DoubleClick inc. Selskapets internasjonale regler er i ferd med å bli innført.

Ferie: Vanlig ferie etter ferieloven.

Lønn
Variabelt lønnssystem avhengig av stilling. Selgere har kombinert fastlønn og provisjonslønn. Øvrige ansatte har i hovedsak fastlønn. De aller fleste ansatte har opsjoner, men av varierende størrelse.

Arbeidsdeling
Ikke noe system for sirkulering av arbeidsoppgaver, men ansatte deler ofte på arbeid der det trengs. Alle oppfordres til å jobbe ved kontorer i ett av de 22 landene som selskapet er representert i per i dag.

Hjemmearbeid
Nei, ingen ansatte jobber per i dag hjemmefra.

Alder
Gjennomsnittsalderen for de ansatte ligger på like under de 30.

Frynsegoder
De fleste får ett betalt mobiltelefonabonnement og ett avisabonnement. Bedriften har også et system med provisjonslønn og bonusordninger.

Kontororganisering: kontorlandskap

Pensjonsordninger
Bedriften gir alle ansatte en god pensjonsordning

Kontraktsvilkår
Både prøvetid og oppsigelsestid er på tre måneder. Ingen karantenebestemmelser.