I gruppen med dopingerfaring har 25 prosent vært utsatt for vold på byen mens tallet for de uten dopingerfaring er 11 prosent. Foto: Colourbox.com
I gruppen med dopingerfaring har 25 prosent vært utsatt for vold på byen mens tallet for de uten dopingerfaring er 11 prosent. Foto: Colourbox.comVis mer

Doper seg for å få draget

Derfor doper norske menn seg.

Dopingmidler er kjent for å gi store svulmende muskler, men det kan gi mye annet også. Politihøgskolen har nettopp offentliggjort en stor omfangsundersøkelse om bruken av dop. Her kommer det blant annet fram at:

  • Personer med dopingerfaring ser ut til å havne i bråk oftere enn dem som ikke bruker doping. Det gjelder både bruken av fysisk vold og å være utsatt for vold.
  • De som bruker dopingmidler bruker mer av andre rusmidler enn de som ikke bruker eller har brukt.
  • De som har brukt dopingmidler opplever en sterkere forventning om en idealkropp enn de som ikke har dopingerfaring.
  • De som bruker eller har brukt dopingmidler har oftere vært i kontakt med PP-tjenesten og barnevernet enn de som ikke har brukt.
  • For de som har dopingerfaring er «sjanse hos det annet kjønn» hovedmotivasjonen for å bruke doping.
Det kommer også fram at de med dopingerfaring har mer kunnskap om virkninger, bivirkninger og fysiologiske prosesser knyttet til bruk av doping og bevissthet rundt kosthold og kosttilskudd. Cirka 25 prosent av de som noen gang har brukt dopingmidler bruker proteinpulver regelmessig.

Resultatene baserer seg på svarene til over 5.300 personer som deltok i en spørreundersøkelse i 2008. 84 prosent (4464) av deltakerne var menn og 16 prosent (838) var kvinner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hele utvalget i undersøkelsen er enig om at det å ha en flott kropp er sunt, og at det gir bedre mulighet til å lykkes hos det motsatte kjønn.

Les også:
Dødelig doping
Unge skades av doping
Doping dreper hjerneceller

Bruker ”annet”

Av mennene svarte 2,6 prosent at de hadde brukt eller brukte dopingmidler. Fordelt på kjønn var det 2,9 prosent menn og 1 prosent kvinner som oppga at de hadde brukt dopingmidler.

Dette omfanget for menn er omtrent på linje med bruk av amfetamin og beroligende midler/ psykofarmaka uten at det er foreskrevet av lege. For kvinner er omfanget av dopingerfaring noe mindre enn for ecstacy og noe høyere enn for LSD, Heroin og GHB, skriver Helsedirektoratet.

Omtrent én av tre av de som har brukt doping svarer at de har brukt testosteron. Noen færre har brukt anabole steroider. Omtrent halvparten krysset av for andre dopingmidler som ikke var blant svaralternativene i undersøkelsen.

Treningssentrene sliter: Flere doper seg

Havner i bråk

Blant de med dopingerfaring er det langt vanligere å havne i bråk. I undersøkelsen kommer det fram at 25 prosent av disse har vært utsatt for vold på byen. Det tilsvarende tallet for de som ikke har erfaring med dop er på 11 prosent.

Videre svarte 50 prosent av de uten dopingerfaring at de aldri har blitt utsatt for vold, mens bare 25 prosent av de med dopingerfaring svarte det samme.

Ifølge rapporten er de med dopingerfaring ofte mer tilbøyelige til å bruke vold for å hjelpe andre, også fordi det gir dem et ”kick”.

I undersøkelsen kommer det også fram at de som har erfaring med dop har gjort det for å få en penere kropp. Mange sier de skjemmes over kroppen sin.

Les også: Ansiktet avslører sinnatagger

Skammer seg

58 prosent av de som har brukt dopingmidler sier de er så misfornøyd med kroppen sin at de skammer seg over den, mot 42 prosent av de som ikke har bruker dopingmidler.

I undersøkelsen kommer det fram at de som doper seg ofte opplever å få sterke krav fra venner og kjæreste om å ha en idealkropp.

Både mennene og kvinnene i undersøkelsen mener ”modellkroppen” er den ideelle kroppen. De er også enige om at den ideelle mannekroppen ikke er tynn og slank.

Men det er ulike meningen om kvinnekroppen: Hele 49,1 prosent av mennene mener at den ideelle kvinnekroppen er tynn og slank, mens bare 25,6 prosent av kvinnene mener det samme. 39 prosent av kvinnene mener at den ideelle kvinnekroppen er ”slank med markerte muskler, som en modell”. Bare 21 prosent av mennene er enige.

Muskler gir menn mer sex, men det har sin pris

Flere brukere av testosteron

Ifølge Dagens Medisin har bruken av testosterontilskudd blant menn i Norge økt med cirka ti prosent fra 2007 til i fjor. Fra 2004-2006 lå antall brukere på omkring 3.750, mens det i 2008 lå på 4.527, ifølge tall fra Reseptregisteret og Folkehelseinstituttet.

Ved Antidoping Norge uttrykker daglig leder Anders Solheim at han er glad for at den nye undersøkelsen foreligger.

- Hvor dopingbrukerne finnes, hvor stor andel de utgjør, hvilke motiver som er viktige drivkrefter, er nyttig bakgrunnskunnskap for å legge strategier for det forebyggende antidopingarbeidet, sier Solheim, ifølge Antidoping.no.

Omfangsundersøkelsen, som går under navnet Kroppspresentasjon og andre prestasjoner, er laget på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Vet du hvilke stoffer som står oppført på dopinglisten? Sjekk dopinglisten hos Antidoping Norge!