Dødsfall kobles til kolesterol-medisin

Den kolesterolsenkende medisinen Crestor er satt i sammenheng med et dødsfall der pasienten utviklet en alvorlig muskelsykdom.

Det opplyser produsenten AstraZeneca, ifølge flere nyhetsbyråer. Crestor brukes av fire millioner mennesker i 65 land, men er foreløpig ikke i vanlig bruk i Norge. Crestor er et medikament som selges mye i Europa men som ikke ennå er registrert i Norge. Men det gjennomføres flere forsøk med pillene her hjemme, samtidig som noen brukere har fått såkalt godkjenningsfritak for å kjøpe preparatet.

På verdensbasis er mer enn 14 millioner resepter av medisinen er skrevet ut, og dette er første gangen et dødelig tilfelle av muskelsykdommen er satt i direkte sammenheng med medisinen.

Muskelsykdommen rhabdomyolose fører til at muskelfibrene brytes ned og sendes inn i blodet, noe som skader nyrene og i verste fall kan være dødelig. Det er kjent at medisiner i gruppen statiner, som Crestor er medlem av, øker risikoen for dette.

Nyheten om dødsfallet vil føre til mer usikkerhet om fremtiden til Crestor, som den siste tiden er blitt kritisert av eksperter og forbrukergrupper for manglende sikkerhet.

En talsmann for selskapet, Steve Brown, sier til Reuters at dødsfallet kan skyldes et alvorlig tilfelle av muskelsykdommen, og at hendelsen er rapportert til helsemyndigheter i hele verden.

Men omstendighetene rundt dødsfallet er kompliserte, og medisinprodusenten sier Crestors sikkerhetsprofil ligner andre medisiner i gruppen statiner.

Brown ville ikke si hvor dødsfallet skjedde og hvilken dose av Crestor pasienten hadde fått.

Crestor er det svensk-engelske selskapets viktigste nye medisin, og analytikere mener den kan omsette for 21 milliarder kroner i året.

Men mange eksperter har kritisert sikkerheten til medisinen. Lederen for sikkerhetsavdelingen til det amerikanske legemiddelverket, David Graham, hadde den i november i fjor på en liste med fem medisiner han mente burde undersøkes nærmere.

Ved tidligere dødsfall har ikke sammenhengen mellom dødsfallet og medisinen vært entydig. Det har også vært andre mulige dødsårsaker.

På AstraZeneca er man nøye med å understreke at en klar årsakssammenheng heller ikke er funnet i dette tilfellet.

- Pasienten er til og med behandlet med andre legemidler, sier AstraZenecas svenske informasjonssjef Staffan Ternby til det svenske nyhetsbyrået TT.

AstraZeneca har ingen planer om å trekke tilbake legemiddelet.

- Verdien av å senke kolesterolet hos pasienter blir sett på som mye viktigere enn at en av en million pasienter får alvorlige bivirkninger eller i verste fall omkommer, sier Ternby.

Han mener pasienter som bruker Crestor ikke har noen grunn til å bli urolige.

- Vi mener det ikke er høyere risiko ved bruk av Crestor enn lignende medisiner. Hvis man er bekymret skal man kontakte legen som har skrevet ut medisinen, sier han.

Mozon.no, 11.01.2005