Dødelig hoste

Personer som hoster, har tung eller pipende pust, har økt risiko for en tidlig død. - Hoster du i mer enn én uke, gå til lege, råder lungelege Anne Frostad.

Befolkningsstudien har fulgt 20.000 menn og kvinner i Oslo fra 1972 og frem til i dag. Halvparten av dem oppga at de hadde symptomer fra luftveiene, som langvarig hoste, piping i pusten eller tungpusthet. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Journal of Internal Medicine.

30 år etter de første undersøkelsene viser det seg at personer med pusteproblemer har økt risiko for en tidlig død i forhold til de som ikke hadde problemer med pusten.

- Alle luftveissymptomene er en betydelig faktor for en for tidlig død, sier lungelege Anne Frostad ved Kreftregisteret til Mozon.

Tidligere undersøkelser viser at vi vet for lite om ulike typer hoste.

Kraftig overdødelighet
Størst var risikoen hos dem som oppga at de ble tungpustet av å gå på flat mark eller kun være i ro.

- Den økte risikoen for død var 150 prosent hos mennene og 50 prosent hos kvinnene, sammenlignet med den gruppen som ikke hadde problemer, sier Frostad.

Men også i den gruppen som kun hadde rapportert hoste, var det en kraftig overdødelighet etter 30 år.

- Risikoen var på hele 40 prosent for menn og 30 prosent for kvinner, sier hun.

Oppsøk lege
Hun mener at personer som for eksempel hoster over lengre tid, bør gå til lege og finne ut om det kan dreie seg om KOLS,astmaeller en annen type lungesykdom.

- Det aller viktigste er at en lege stiller riktig diagnose, slik at man kan begynne hensiktmessig behandling, sier hun.
Hun sier videre at helsemyndighetenes kampanjer og informasjon om KOLS har økt kunnskapen rundt lungesykdommer, både blant leger og i befolkningen ellers.

Vet om KOLS
Dette bekreftes av en meningsmåling gjennomført av MMI på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet. Der svarer 97 prosent bekreftende på at de har hørt om sykdommen KOLS. På samme spørsmål stilt i oktober 2005, var det tilsvarende tallet 78 prosent.

- Vinterens KOLS-kampanje ga et enormt fokus på lungesykdommer, og vi jobber videre med problematikken. Dessuten har vi sendt informasjonsmateriale til alle landets legekontorer, sier fungerende prosjektdirektør Kari Huseby i Sosial- og helsedirektoratet til Mozon.

Hun forteller at både Legeforeningen og en rekke lungeleger mener at fastlegene skal undersøke med spirometri, slik at pasientene får riktig diagnose.

 

Mozon.no, 13.06.2006