Dødelig diabetes

Unge diabetikere har langt høyere risiko for en tidlig død enn andre ungdommer, viser en svensk undersøkelse.

Risikoen for å dø i ung alder er mer enn dobbelt så høy hos unge diabetikere. Det viser en undersøkelse av forskere ved Umeå og Lund Universitet i Sverige.

Undersøkelsen bygger på tall fra det svenske registeret over barnediabetes og 56 dødsfall blant unge diabetikere siden 1977. Dødsfallene ble sammenliknet med en større kontrollgruppe med friske ungdommer, skriver danske Dagens Medicin.

Uklar årsak
Konklusjonen viser at den gjennomsnittlige risikoen for en tidlig død øker med 2,15 hos unge diabetikere, og risikoen øker aller mest for kvinnene.

Nesten halvparten av dødsfallene hadde en direkte sammenheng med sykdommen, mens hele 17 dødsfall ikke kunne forklares ved obduksjon. Blant ungdommene i kontrollgruppen fant forskerne bare to slike dødsfall uten noen tydelig årsak.

- Studiet viser at selv i et velutbygget helsesystem finnes det en økt risiko for tidlig død hos unge pasienter med diabetes type 1. I denne gruppen finner vi også et høyt antall uforklarlige dødsfall som bør undersøkes nærmere. Det finnes ingen tydelig overvekt av død på grunn av selvmord eller bilulykker i denne gruppen, skriver de svenske forskerne i sin konklusjon.

Rapporten er publisert i siste utgave av fagmagasinet Diabetes Care.

 

Mozon.no, 12.10.2005