Dobbel arv syvdobler astma-risikoen

Hvis far eller mor har astma, tredobles risikoen for at også barnet får astma. Hvis begge foreldre er rammet, øker risikoen syv ganger. Forskerne finner ikke klare miljømessige risikofaktorer.

Dobbel arv syvdobler astma-risikoen

Hvis far eller mor har astma, tredobles risikoen for at også barnet får astma. Hvis begge foreldre er rammet, øker risikoen syv ganger. Forskerne finner ikke klare miljømessige risikofaktorer.

Av Hanna Hånes

Verdens største astmastudie viser at arvelig forhold er viktig for utviklingen av astma. Forskerne har i tillegg lett etter miljøfaktorer, men har ikke funnet noen klare miljømessige årsaker til astma. Undersøkelsen er gjort i 22 land, deriblant Norge, og omfatter 140 000 personer. Resultatene er publisert i tidsskriftet European Respiratory Journal.

Arv er viktig

Arvelig forhold ser ut til å være viktige for utvikling av astma og allergi. Hvis en mor har astma, er sykdommen 3,2 ganger hyppigere hos hennes barn enn det som er gjennomsnittet. Hvis far har astma, er risikoen hos barnet nesten like høy, faktoren er da 2,9. Hvis begge foreldre er rammet, er det syv ganger økt risiko for at også barna er rammet, sammenlignet med det som er vanlig i befolkningen.

Undersøkelsen viser stor geografisk variasjon når det gjelder astma og allergi. I de landene som er mest rammet, er luftveisallergi fire ganger hyppigere enn i de landene hvor det er minst av denne typen allergi. Når det gjelder astma, er det åtte ganger så vanlig i de områdene som har mest, sammenlignet med de som har minst asmta. Norge er blant de landene som har lite astma. Sykdommen er hyppigst i England, Irland, Australia, New Zealand og USA.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skyldes paracetamol?

Allergi, for eksempel katteallergi og allergi mot husstøv, kan bare forklare en del av den geografiske variasjonen i astma og pusteproblemer. Forskerne har ikke funnet klare miljøfaktorer som kan forklare forskjellene. De lurer på om bruk av betennelsesdempende midler som acetylsalisylsyre (Globoid, Aspirin, og lignende) og paracetamol kan spilel en rolle. Astma ser ut til å være vanligere i land som bruker mye paracetamol. Hvis det er en sammenheng, kan det kanskje være fordi paracetamol er ugunstig for betennelsesprosessene i luftveiene, eller fordi man lar være å bruke acetylsalisylsyre, som kan være beskyttende. Men forskerne er svært usikre, og mener at man trenger en egen studie for å se bare på dette.

Mozon.no 17.09.2001.