DnBNORs og IFs barneforsikringer

Vi viser DnBNors og IF Skadeorsikringer for seg, av to grunner: De mangler i Adresseavisens ellers utmerkede produkt, og begge har interessante elementer i seg.

Begge har uførekapital innbakt, og i IFs produkt er det innbakt 100.000 i engangsutbetaling ved utvalgte diagnoser.

Flere priser og vilkår
 DnBNORIF Skadeforsikring
Årlig premie 1452 kroner1715 kroner*
100 % medisinsk invaliditet ved sykdom1.517.475 (25 G)4 000 000
100 % medisinsk invaliditet ved ulykke1.517.475 (25 G)4 000 000
Ombygging av bolig/ tekniske hjelpemidler (engangssum)121.398 (2G)0,-
Merutgifter ved langvarig pleie (også kalt utvidet hjelpestønad)121.398,- (2G)0,-
Behandlingsutgifter ved ulykke60.699 (1G)inntil 100.000
Dagpenger ved sykehusopphold300,- per dag etter 10 dager i inntil 365 dager300,- per dag etter 10 dgr. i 365 dgr
Død60. 699 (1G)50 000
Uførekapital60. 699 (1G)1 000 000
Engangsutbetaling ved utvalgte diagnoser-100 000
* Høyeste forsikringssum. Lavere summer kan også kjøpes

IF Skadeforsikring presiserer også at medisinsk invaliditet og uførhet er atskilt fra hverandre i Ifs barneforsikring slik at ved 100% medisinsk invaliditet og 100% uførhet får sikrede utbetalt 5.000.000