DnB NOR og Nordea hever renten

Bankene følger Norges banks renteoppgang.

DnB NOR og Nordea hever begge renten med 0,25 prosentpoeng på grunn av Norges Banks renteheving sist onsdag.

Fredag kom de første meldingene om rentehevinger etter at Norges Bank to dager tidligere satte opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,75 prosent.

I DnB NOR settes både renten på boliglån og sparekonti for personkunder opp med 0,25 prosentpoeng. Beste nominelle rente for boliglån innenfor 60 prosent av verdigrunnlaget blir etter endringen 4,45 prosent.

For nye lån vil endringen gjelde fra 30. januar, mens for eksisterende lån og innskudd vil renteøkningen merkes fra 19. mars.

I Nordea er økningen den samme som i DnB NOR. Etter renteendringen vil rentesatsen på et boliglån på to millioner kroner innenfor 80 prosent av verdigrunnlaget være 4,35 prosent nominelt for Fordel Plusskunder.

Renteendringen skjer med virkning fra 29. januar for nye lån, og fra 19. mars for eksisterende lån og alle innskudd.

AKTUELT