DnB in-Direkte?

DnB Direkte skal ha ros for at de tok kontakt flere ganger, og med det var blant de bankene med raskest responstid - i første omgang. Men de ville ikke en gang antyde en rentesats for oss. Det fikk vi ikke uten en verdivurdering eller takst på boligen hvor banken skal ha sidesikkerhet - altså eneboligen til svigers. Ingen av de andre bankene var så rigide.

Storbankenes problem?

Det hjalp ikke at at vi framholdt at eneboligen like utenfor Oslo er nedbetalt og verdt ganske mye penger - banken måtte ha det dokumentert. Riktignok holdt det med en verdivurdering fra "tidlig på 90-tallet", men en slik foreligger ikke av den aktuelle boligen.

Å få utført en verdivurdering eller takst koster penger, og hvem gidder å betale for i det hele tatt å få et tilbud fra banken?

Smertelig

- Det er litt merkelig at dere ikke en gang fikk en prisantydning, som vi vanligvis gir. Et bindende lånetilbud ville vi imidlertid ikke ha gitt uten dokumentasjon for tilleggssikkerheten. Vi har smertelig erfart at det ikke lønner seg å låne ut penger uten å ha ordentlig sikkerhet for det, sier Øyvind Larssen. informasjonsrådgiver i Den norske Bank.

Andre banker har gitt oss bindende lånetilsagn uten denne dokumentasjonen. Er dette et treffende eksempel på at storbankene noe mer rigide og byråkratiske enn sine mindre brødre?

- Jeg kan ikke uttale meg på vegne av de andre store bankene. Men vi vil gjerne holde papirarbeidet i orden. Også småbankenes betingelser varierer en del, men generelt baserer de seg mer på å ha en god balanse mellom utlån og innskudd. Derfor er de i perioder svært åpne for nye kunder, mener Øyvind Larssen.