Ditt tre i naboens vindu

Se når du kan bli ansvarlig for skader som dine trær eller takstein forårsaker.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Heldigvis vil du vanligvis ikke bli stilt ansvarlig dersom du er så uheldig at stormen kaster en taksten eller tredel inn til naboen, og det forårsaker ødeleggelse.

Eller at den førti år gamle furuen din velter over kommunens el-ledning, med etterfølgende strømbrudd.

- Naboen vil normalt kunne få erstatning via sin naturskadeforsikring, for det er den som har fått skaden som må melde det til sitt forsikringsselskap, forklarer Erik A. Haga i If Forsikring.

Det samme er tilfellet for kommunens el-ledning.

Må være uansvarlig

Imidlertid kan naboens, eller kommunens, forsikringsselskap gå til regress mot deg. Men det vil bare skje dersom du har oppført deg uansvarlig.

- Det må være snakk om grov uaktsomhet dersom du skal bli ansvarlig. For eksempel at du ikke har felt et gammelt råttent tre som åpenbart burde vært tatt ned for mange år siden, avslutter Haga.