Ditt barn - en børskonge?

Slik sparer du smartest til barna.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ønsker du at barnet ditt skal få en økonomisk solid start på livet? Om du ikke i forveien er mangemillionær, må du begynne tidlig, om målet er et sekssifret beløp på podens 18-årsdag.

Privatinvestorer er pyser

Spar barnetrygden

For dem som ønsker å spare, kan for eksempel barnetrygden eller en del av den brukes til formålet. Dette krever selvsagt at økonomien din er romslig nok, og at du ikke trenger pengene til å kjøpe mat, bleier og barneklær for.

For tiden er den normale satsen på barnetrygd 970 kroner i måneden, vel og merke skattefritt.

Setter du pengene på børsen, vil du i teorien tjene mer, enn om du plasserte dem i banken. Bildeillustrasjon: Per Ervland og Katrine Hvitved-Jacobsen.
Setter du pengene på børsen, vil du i teorien tjene mer, enn om du plasserte dem i banken. Bildeillustrasjon: Per Ervland og Katrine Hvitved-Jacobsen. Vis mer


Dette månedsbeløpet, vil være et særdeles godt utgangspunkt for en spareavtale. Men hvordan spare smartest? Det er jo ikke likegyldig om du får tre eller ti prosent i rente.

Er du en av dem som er veldig opptatt av en svært sikker linje, vil banksparingen selvsagt være nærliggende. Følgende tips er ment for de som ikke ønsker å gå med "livrem og seler", men tror på at det er mulig å spare forholdsvis sikkert, samtidig som man oppnår en tilfredsstillende avkastning.

Gulltips for aksjeamatører

12 aksjeråd og aksjefeller

Hvordan lage en portefølje?

- Her har man et godt utgangspunkt. For det første har man et fast beløp hver måned, slik at det kan forventes en kontinuerlig sparing. For det andre har man et langsiktig perspektiv. Dette gjør at man kan plassere sparepengene med en betydelig høyere risiko enn i banken, sier daglig leder i Aksje Norge, John Petter Tollefsen.

Tollefsen har to ulike forslag til hvordan disse pengene kunne plasseres.

- Pengene kunne plasseres i tre ulike aksjefond, eksempelvis et globalt fond, et regionalt fond (eksempelvis Kina eller Øst-Europa) og et norsk fond. Man må da legge opp en plan for sparingen, slik at pengene blir tilgjengelige for barnet på et tidspunkt, enten slik at de kan brukes, eller at barnet selv kan investere pengene videre, sier han, og legger til:

- En annen variant er å bygge opp en portefølje som består av både aksjefond og enkeltaksjer. Jeg ville da velge ut 3-4 aksjer blant de 25-30 mest omsatte aksjer på børsen.

Han forklarer at man, i den sistnevnte modellen, kan spare regelmessig (hver måned) i fondene, og samtidig sette penger til side på en bankkonto. Disse pengene kan da tas ut én gang i året, for å kjøpe aksjer. Har man valgt fire aksjer (A, B, C og D), kjøper man A det første året, B det neste året, C det tredje året, og D det fjerde året. Det femte året starter man så forfra igjen med A. På denne måten skal man kunne oppnå en god inngangsverdi for aksjene.

Velger man investeringsporteføljen som inkluderer enkeltaksjer, må man imidlertid ha et visst kunnskapsnivå.

- Foreldrene bør ha en kunnskap om hva som er gode solide norske selskaper. Man må finne frem til selskaper som man tror har en fremtid for seg, sier John Petter Tollefsen.

Eksempel: Sparing i 18 år
RenteSluttbeløp etter 18 år (dagens kroneverdi)
3 %278.056
6 %377.611
9 %524.163
12 %742.476
Bemerk: Beregningen tar IKKE hensyn til at det skal betales skatt av gevinsten, og heller ikke til inflasjon i perioden.


Han mener også at det kan gi barna en god "oppdragelse" i forhold til å forstå økonomiske sammenhenger.

- Gradvis vil barnet bli opptatt av dette. Og det kan være en god måte hvorpå man kan bli interessert i økonomi og egen sparing på et tidlig tidspunkt, avslutter han.

Ifølge Tollefsen kan man - ut fra en historisk betraktning - forvente rundt 8-12 prosent i årlig avkastning på slike investeringer som er nevnt ovenfor. Dette er imidlertid avkasting før skatt og inflasjon.

16 ganger rikere med fond

Velg fond

- Barnesparing er langsiktig sparing. Når du sparer langsiktig har selv noen få prosentpoengs forskjell i avkastning stor betydning for sluttverdien. Aksjer har høyere forventet avkastning på lang sikt enn rentebærende papirer eller banksparing. Derfor er det viktig med en høy andel aksjer i barnesparing. Ved å spare jevnlig reduseres risikoen for å være spesielt uheldig med kjøpstidspunkt, og hvis pengene utbetales jevnlig over tid, reduseres også risikoen for å være spesielt uheldig med salgstidspunktet. Generelt kan man derfor si at en fornuftig barnesparing vil være fast spareavtale i ett eller flere aksjefond, sier Lasse Ruud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening (VFF).

Men hvilke typer fond bør man da velge til en slik barnesparing?

Sparing er bra, men grisen gir kanskje ikke den beste avkastningen? Illustrasjon: Per Ervland.
Sparing er bra, men grisen gir kanskje ikke den beste avkastningen? Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer


- Generelt kan man si at en langsiktig spareportefølje primært bør bestå av ett eller flere brede aksjefond, som sprer investeringene på flere ulike bransjer og land. Det er ikke noe fasitsvar på hvor mye man bør investere i Norge, og hvor mye man bør investere internasjonalt. En tommelfingerregel er at man minst har 25 prosent av sparingen i Norge, og minst 50 prosent i utlandet. Men et endelig valg av portefølje og spareform vil måtte ta hensyn til den enkeltes risikoprofil, økonomiske situasjon og gjeld, sier han.

I forhold til konkret avkastning, sier Ruud følgende:

- Historisk har den nominelle avkastningen i det globale aksjemarkedet ligget på ti prosent i gjennomsnitt per år de siste 40 årene. Bankavkastning før skatt har ligget på seks prosent i gjennomsnitt per år i samme periode. Realavkastningen er lavere, og for bank har den i lange perioder vært negativ når man også tar hensyn til at renteinntekter beskattes fortløpende. Avkastning i aksjefond beskattes først når fondsandelene selges, og denne skattekreditten bidrar merkbart til å øke avkastningen ved langsiktig sparing, avslutter verdipapirsjefen.

Spare i eget eller barnets navn?

- Å spare i eget navn, fremfor barnets navn, er det eneste fornuftige. For grensen for hvor overformynderiet kommer inn i bildet, er i prinsippet ved 70.000 kroner, sier Gry Nilsen, advokat i Skattebetalerforeningene.

Videre poengterer hun at det ikke er lurt å gi eksempelvis 300.000 på en gang når barnet blir voksen.

- Da vil du bruke av fribeløpet for arveavgiften. I stedet bør man gi barnet pengene porsjonsvis, for eksempel en gang i måneden eller kvartalet. Det er ingen fast grense for hvor mye man kan gi, men rundt 80.000 kroner i året, pluss det å dekke ulike utgifter vil være greit, sier hun.

Ifølge Nilsen er en annen viktig grunn til ikke å gi ett stort beløp, at det kan resultere i at barnet da vil miste muligheten til å få stipend av Lånekassen.

Les: Slik gir du smart til studenten

Sparer du til ditt/dine barn? Hvordan? Del dine erfaringer med leserne i debatten under.

Mer om investering: