Disse rentene må du tåle

Gambler du med høy gjeldsbyrde, eller kan du takle selv de mest usannsynlige rentenivåer? Vi tolker Norges Bank, og gir noen svar på hva du kan vente av renteendringer.

Tungetale

Når sentralbanksjefen legger fram sine prognoser om renteutviklingen, bruker han langt fra så klar tale som en vanlig nordmann kunne ha ønsket seg som grunnlag for beslutninger om jobbskifte, boliglån og andre viktige spørsmål.

Sentralbankens uvilje mot å tilpasse sitt format til medienes behov for korte og konsise overskrifter volder redaksjoner og finansmiljøer en del hodebry. Disse har jo behov for å formidle noe i nærheten av en klar prosentsats til publikum. Anstrengelsene for å tolke sentralbanksjefens taler etter hvert rentemøte minner dermed til tider om kremlologien, den gamle Sovjetunionens edle fag.

I dag har vi brukt det vi har av kremlologiske ferdigheter til å oversette sentralbankens siste inflasjonsrapport til noe vi håper er en nyttig artikkel for deg som lurer på hva du bør kunne tåle av renteøkninger når du søker om lån.


Usikkerhetsviften

Det aller første du må få med deg, er at når sentralbanksjefen snakker om rentebanen, er det på ingen måte noe enkelt trikkespor med parallelle skinner han mener, men en vifteformet abstrakt figur, som uttrykker mulighetsområdet for renten med ulike sannsynligheter.

Norges Bank sier for eksempel ikke at styringsrenten kommer til å ligge rundt 5,5 prosent i 2009. Det Gjedrem faktisk sier, er at en rente rundt 5,5 er midt i det intervallet som det er aller mest sannsynlig at renten vil ligge innenfor i 2009. Intervallet spenner fra cirka 4,75 prosent til cirka 6,0 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Usikkerhetsviften i inflasjonsrapport 03:06. Trykk på bildet for å se større versjon.
Usikkerhetsviften i inflasjonsrapport 03:06. Trykk på bildet for å se større versjon. Vis mer


Figuren til høyre viser hvordan sentralbanken vurderer sannsynlighetene for ulike nivåer på Norges Banks foliorente (rente på innskudd i én dag), med noen forutsetninger som er gjort om oljepriser, internasjonal økonomi, lønnsvekst og mye mer (referansebanen).

Som du ser, er det

  • 90 prosent sannsynlighet for at styringsrenta i 2009 vil ligge mellom 2,75 og 8 prosent,,
  • 70 prosent sannsynlighet for at den vil ligge mellom 4 og 7 prosent,
  • 50 prosent sannsynlighet for at den vil ligge mellom 4,5 og 6,5 prosent, og
  • 30 prosent sannsynlighet for at den vil ligge mellom 4,75 og 6 prosent.

Én prosent til administrasjon

Det er ikke bare styringsrenten som belaster låntakeres lommebøker, men også bankenes administrasjonskostnader og fortjeneste. Det er vanlig å anta at utlånsrenten fra bankene ligger omtrent ett prosentpoeng høyere enn foliorenten. Dette avhenger selvfølgelig av hvilken bank du velger, men ett prosentpoeng er ikke noe dårlig anslag. I dag er sentralbankens foliorente på 3,75 prosent, og våre prislister viser at flere banker tilbyr boliglån rundt 4,75 prosent rente (flere er også billigere).

Vi bryr oss ikke om pengesterke sparekunder i denne artikkelen, kun låntakere. Som dere ser, er det en del mulige rentenivåer i usikkerhetsviften som ligger langt lavere enn dagens, med tilhørende sannsynligheter. Disse velger vi å se bort fra, fordi de ikke vil representere noe problem for en låntaker. Her tar vi bare for oss det verste og det nest verste som kan skje en netto lånekunde.

Så mye mer kan lånet koste i 2009
Lån (kroner)Sannsynlig rente
(6,25)
Mulig rente
(7,5)
Verste fall
(9.0)
1 million59001120018100
2 millioner118002250036200
3 millioner178003370054300
Økte årlige renteutgifter etter skatt. Forutsatt 4,75 prosent lånerente i dag, og utlånsrenter i 2009 1 prosent høyere enn øvre grenser i Norges Banks intervaller. I beregningene har vi brukt DinSides renteendringskalkulator, og forutsatt 17 års gjenstående nedbetalingstid på annuitetslånet.


Her er scenariene

Skal vi gå etter siste inflasjonsrapport, er det aller mest sannsynlige at en med én million kroner i gjeld vil ha fått omtrent 6.000 kroner i året mer i låneutgifter i 2009 enn hva vedkommende har i dag.

Vedkommende bør også sikre seg å kunne takle en styringsrente på 6,5 prosent, som er øvre grense i et intervall som er 50 prosent sannsynlig. Dette gir en tusenlapp mer i måneden etter skatt - en sum som trolig kan skrapes sammen med innsparinger og en viss lønnsvekst de neste par årene.

Worst case scenario: 9 prosent rente

Du er virkelig ingen gambler hvis du tåler 9 prosent. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland
Du er virkelig ingen gambler hvis du tåler 9 prosent. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per Ervland Vis mer

Vi har også beregnet konsekvensene av det verst tenkelige scenariet for en låntaker, selv om Norges Bank vurderer at det er hele 95 prosent sannsynlig at styringsrenten vil ligge under 8 prosent i 2009. Det er rimelig å anta at det er like sannsynlig at renten blir lavere enn 2,75 prosent som at den blir høyere enn 8 prosent. Derfor kan vi på bakgrunn av Norges Banks prognoser anta at sannsynligheten for at styringsrenten blir 8 prosent eller høyere - og utlånsrenten 9 prosent eller høyere - er så lav som 5 prosent.


Er du beredt til å tåle en renteøkning det er 5 prosent sannsynlig vil inntreffe, er du etter vår mening svært godt skodd, og kan møte fremtiden med hevet hode.

I tabellen har vi bare gjort beregninger for lån på 1, 2 og 3 millioner kroner. Har du en annen gjeldsbyrde enn dette, kan du leke deg selv med scenariene fra Norges Bank.

Vår forttreffelige renteendringskalkulator finner du her