<b>FORSVINNER?</b> Det såkalte Scheel-utvalget foreslår å fjerne flere skattefradrag, samtidig som de vil redusere skatt på inntekt. Foto: ILLUSTRASJON
FORSVINNER? Det såkalte Scheel-utvalget foreslår å fjerne flere skattefradrag, samtidig som de vil redusere skatt på inntekt. Foto: ILLUSTRASJONVis mer

Disse fradragene kan forsvinne

Utvalg foreslår å endre skattesystemet, og vil blant annet fjerne flere skattefradrag.

I 2013 oppnevnte den forrige regjeringen et offentlig utvalg til å se nærmere på det norske skattesystemet, og tilpasse det til den internasjonale utviklingen.

Tirsdag la utvalget frem sin rapport for finansministeren, hvor de foreslår store endringer både i personskatten og boligskatten, og kutt av en rekke fradrag.

- Jeg ser fram til å sette meg inn i de analyser og anbefalinger utvalget har kommet med, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding, og legger til at de nøye vil vurdere utvalgets anbefalinger før regjeringen konkluderer.

LES OGSÅ: Slik unngår du baksmell i 2015

Ny skattesats på personskatten

Utvalget, som i første rekke skulle vurdere selskapsskatten, har også sett på det norske skattesystemet i sin helhet. De kommer med en rekke anbefalinger i sin ferske rapport, som også vil gå på privatpersoners skatteforhold om de blir vedtatt.

For skattelegging av selskaper anbefaler de at man beholder dagens modell, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent som en tilpasning til den internasjonale utviklingen.

Også personskatten ønsker de å redusere tilsvarende.

Utvalget har kommet til at det mest hensiktsmessige vil være å bevare alminnelig inntekt som skattegrunnlag og redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 20 prosent, også for personer.

Les også hvorfor det ikke er halv skatt i desember

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil kutte flere skattefradrag

Som kjent kan nordmenn ved levering av selvangivelsen få fradrag for en rekke utgifter, som i stor grad avhenger av livssituasjon. Scheel-utvalget mener skattesystemet ikke bør benyttes til å subsidiere spesielle aktiviteter, eller gi fradrag for utgifter som ikke har direkte tilknytning til opptjening av inntekten.

Derfor foreslår de å fjerne følgende fradrag:

  • Boligsparing for ungdom (BSU)
  • Skatteklasse 2
  • Sjømanns- og fiskerfradraget
  • Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
  • Fradrag for fagforeningskontingent
  • Fradrag for daglig arbeidsreise og besøksreise til hjemmet for pendlere
  • Fradrag for merutgifter til kost og losji for pendlere
  • Foreldrefradrag
  • Særskilte skatteregler i Nord-Troms og Finnmark (særskilt inntektsfradrag, lavere skattesats på alminnelig inntekt og lavere sats i trinn 1 i toppskatten)

Vil endre eiendomsskatten

Også hva man betaler av skatt på formue og eiendom er foreslått endret av Scheel-utvalget, som mener ligningsverdiene av bolig og næringseiendom bør økes kraftig, til 80 prosent av anslått markedsverdi. De foreslår og å doble ligningsverdiene av fritidseiendom.

LES OGSÅ: Disse skatteendringene kommer i 2015

Samtidig vil de oppheve skattefritaket ved utleie av inntil 50 prosent av markedsverdien av egen bolig, og begrense rentefradraget. Dinside kommer tilbake med mer informasjon om hvordan dette vil kunne slå ut på din økonomi, om du er boligeier.