DinSides pengequiz

TEST DEG SELV: Boligpriser. Fastrentelån. Har du lært noe om penger og privatøkonomi i uken som gikk?