Dinside har brutt god presseskikk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
image: Dinside har brutt god presseskikk

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klagen gjelder en kommentarartikkel på nettavisen Dinside. Artikkelen handlet om Facebook- og Snapchat-konkurranser som bryter lover og regler og hvordan du lures til å bli en reklameplakat. Det ble vist til en Snapchat-konkurranse i regi av firmaet Stayclassy som Forbrukerombudet hadde slått ned på. Det ble påstått at Stayclassy lyver til barn for å selge spinnere.

Klager er Stayclassy som mener artikkelen inneholder ekstreme påstander som er svært skadelige for firmaet. Det anføres at klager skulle fått mulighet til samtidig imøtegåelse, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.14. Det vises også til at saken fra Forbrukerombudet ikke var avsluttet da artikkelen ble publisert, og klager mener Dinside bedriver forhåndsdømming og ikke har dekning for å konkludere på den måten avisen gjør i tittel og ingress, jf. VVP punkt 4.4. Klager mener også at omtalen av firmaets eier er et brudd på VVP punkt 4.3.

Dinside minner om at den påklagede artikkelen er en meningsartikkel, noe avisen mener kommer tydelig frem. Kommentaren tok utgangspunktet i Forbrukerombudets kritikk mot Stayclassy, og det Forbrukerombudet mente var ulovlig markedsføring rettet mot barn. Avisen mener tittelen er rettet mot leseren og ikke Stayclassy. I artikkelen forklares hvilke knep som brukes for å spre innlegg på sosiale medier og hvordan reglene på Facebook og Snapchat brytes. Dinside mener det er beviselig at Stayclassy i sin reklame lyver til barn. Avisen mener ikke dette dreier seg om sterke beskyldinger, men dokumenterte fakta som det må være takhøyde for å kommentere.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at den påklagede artikkelen er en kommentarartikkel, og at det i kommentarsjangeren er stor takhøyde for sterke meninger og skarpe karakteristikker.

Når det gjelder omtalen av firmaets eier, mener utvalget at den må aksepteres. At kommentatoren tilkjennegir sine subjektive synspunkt på denne Snapchat-konkurransen, er også høyst legitimt. Slik utvalget ser det påstås det ikke at klager har begått lovbrudd, men det vises til Forbrukerombudet som mener konkurransen kan være ulovlig.

Det utvalget derimot ikke finner presseetisk legitimt, og som ikke er innenfor den takhøyden som kommentaren må ha, er å fremsette sterke beskyldinger av faktisk art uten at den eller de som blir angrepet får mulighet til å forsvare seg samtidig. Denne retten til å ta til motmæle gjelder ikke bare personer, men også bedrifter, institusjoner og organisasjoner.

I artikkelen fremsettes det påstander om at klager lyver til barn. Etter utvalgets mening er dette en sterk beskylding av faktisk art som klager skulle fått anledning til å imøtegå samtidig, jf. VVP punkt 4.14. Utvalget har mange ganger uttalt at imøtegåelsesretten utløses selv om man mener å ha dekning for de faktiske forhold.

Dinside har brutt punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. november 2017

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Eva Sannum, Erik Schjenken