Dine rettigheter etter Kjøpsloven

Selv om garantiperioden er ute, har du fortsatt sterke rettigheter etter Kjøpsloven, dersom du har kjøpt en vare som ikke er som den skal være.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Datamaskinen din skal virke i fem år!

  1. Dine rettigheter etter Kjøpsloven
  2. Garantier

Kort fortalt vil en vare være mangelfull hvis den ikke er som avtalt, eller slik du kan forvente av tilsvarende produkter.

Mangelen må imidlertid skyldes feil på produktet. Har du brukt tingen i strid med bruksanvisningen, eller rett og slett vært uforsiktig, vil du normalt ikke ha krav på at selgeren dekker dine utgifter til reparasjon.

Den vanlige reklamasjonsfristen etter Kjøpsloven er på to år, men for gjenstander som er ment å vare vesentlig lenger, er fristen hele fem år. Hvis videoen din slutter å virke etter 3 år, er derfor selgeren forpliktet til å reparere mangelen for egen regning. Dette vil også gjelde fjernkontrollen til videoen, dersom den fulgte med på kjøpet. Videoen og fjernkontrollen må her ses på som en helhet, og dette produktet er faktisk ment å ha en varighet på mer enn fem år.

Dette krever imidlertid at du ikke har brukt gjenstanden på en uriktig, eller ekstraordinær måte, eller at den har vært utsatt for ytre påvirkning. Stjerneeksempelet i jussen på ytre påvirkning er lynnedslag, noe som naturlig nok ikke hender så ofte.

Selgerens ansvar

Det er opp til selgeren å sannsynliggjøre at feilen skyldes at du har behandlet gjenstanden i strid med korrekt bruksmåte. Det vil si at selgeren ikke kan vri seg unna sin betalingsplikt ved å si at feilen skyldes "vanlig slitasje eller at apparatet er blitt brukt på en uriktig måte, eller ekstraordinært mye".

Møter du en problemselger, er det altså han som må sannsynliggjøre at feilen ligger på din side.

I følge Forbrukerrådet møtes kunder mistenkelig ofte med at "enkelte komponenter i produktene må forventes å ha en kortere varighet på grunn av vanlig slitasje".

På CD-spillere er det ofte problemer med laseren, TV-er lider av transistor- og strømforsyningsproblemer, mens dyre kameraer ofte mister autofokusfunksjonen. Dette er typiske eksempler på klagesaker der forbrukeren har fått medhold i at slike deler også skal omfattes av fem årsfristen.

Selv om butikken sier at "laserpickupen i en CD-spiller ikke har like lang levetid som resten av spilleren", må du altså ikke gi deg. Høyesterett har nemlig fastslått at en praksis som går ut på å avvise kunder som reklamerer ved slike feil, er i strid med Kjøpslovens regler.

Har du et elektronisk produkt som skal ha lang teknisk levetid, som ikke utsettes for slitasje, og som ikke krever alminnelig vedlikehold, vil du etter dette ha krav på gratis reparasjon i hele 5-års perioden.

Det samme vil også gjelde for de fleste mekaniske komponenter.

Frister

For å utnytte dine rettigheter etter Kjøpsloven må du passe på å klage på feilen innen bestemte frister. Kjøpsloven skiller mellom den "relative" og den "absolutte" reklamasjonsfristen.

Disse fristene vil allikevel ikke gjelde der selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller uredelig. Han har for eksempel solgt deg en "ny" videospiller som egentlig har gått kontinuerlig som demonstrasjonsmodell i butikken, og allerede har begynt å bli utslitt.

Den relative reklamasjonsfristen. Etter Kjøpsloven må en reklamasjon (klage til selger om at gjenstanden ikke er slik den skulle være) fremsettes "innen rimelig tid" etter at kjøperen oppdaget eller "burde ha oppdaget" mangelen.

Det er derfor viktig at du sier ifra til selger så snart som mulig etter at du oppdaget mangelen, ellers kan du tape din rett.

"Burde ha oppdaget" betyr at du kan tape retten til å påberope feil som ville ha vist seg ved normalt bruk og normalt ettersyn av gjenstanden, hvis du først senere oppdager disse.

Eksempel på dette kan være hvis du bruker den nye bilen din uten å bry deg om vanlig oppfølging, som kontroll av oljenivå i motor, kjølevannsstand, fukt, rust osv.

"Rimelig tid" betyr at du ikke er nødt til å klage straks du har oppdaget noe du er misfornøyd med. Men dette vil også avhenge av gjenstandens art, egenskaper du burde ha oppdaget raskt, for eksempel en dress som krymper, må du klage raskere på enn mer teknisk kompliserte gjenstander.

Er gjenstanden mer kompliserte, vil du ha noe mer tid til å klage. Du kan altså undersøke saken nærmere, innhente profesjonelt råd og få prisoverslag på reparasjon.

Men du bør uansett reklamere så fort som mulig, helst innen to til tre uker, slik at forholdet til selgeren kan avklares. Er du syk, på ferie, eller av andre grunner forhindret fra å klage, må du klage så snart du kan.

Absolutte klagefrister Hovedregelen etter Kjøpsloven er en absolutt reklamasjonsfrist på to år, hvis det for eksempel er noe galt med sko eller den dyre italienske dressen du kjøpte til nyttårsaften. Men her er det ett viktig unntak.

Kjøper du av en profesjonell selger - handler i butikken - er det nemlig en absolutt frist på fem år, når "tingen" er ment å vare vesentlig lengre enn to år. Vi forutsetter jo at en ny bil, båt, møbler, TV, videospiller og en PC vil fungere i mer enn to år, det vil si at den absolutte reklamasjonsfristen er fem år.

Merk: Kjøper du gjenstander av en privatperson, har du bare to års reklamasjonsfrist.

Når disse fristene går ut, har du som kjøper mistet retten til å reklamere, uansett hvilken mangel det gjelder.

Det eneste som kan redde deg da, er at selgeren har opptrådt grovt uaktsomt, eller har opptrådt uredelig (han har for eksempel bevisst gitt feilaktige opplysninger). Da gjelder nemlig ikke reklamasjonsfristene.

Bruktkjøp

Også når du kjøper brukt vil de samme reklamasjonsfristene gjelde. Men siden det tross alt dreier seg om brukte gjenstander, vil ansvarsfraskrivelser om gjenstandens kvalitet ofte føre til at du ikke kan påberope deg at det foreligger en mangel, og det er "mangler" som gir deg rettigheter etter Kjøpsloven.

Feil som oppstår på grunn av normal slitasje vil heller ikke omfattes.

Hvordan skal du klage?

Du må klage direkte til selgeren. Klagen bør alltid fremsettes skriftlig, og du bør sende den til selger i rekommandert brev. Kommer klagen da bort i posten, vil dette nemlig være selgerens problem. (Ta derfor vare på kvitteringen du får fra postkontoret!)

Du har nemlig oppfylt din plikt overfor selger så lenge du har avsendt din reklamasjon på en forsvarlig måte.

Hva må klagen inneholde?

Klagen må inneholde en beskrivelse av hva du er misfornøyd med. Her må du selvfølgelig ta utgangspunkt i avtalens innhold, opplysninger som er gitt osv.

Presiser også hva du ønsker at selgeren skal gjøre, og hvorfor du mener at selgeren er ansvarlig. Da vil selgeren få all den informasjonen han har behov for når han skal svare deg.

Hva kan du kreve etter Kjøpsloven?

Mener du at din gjenstand har en kjøpsrettslig mangel, er det selgeren som må betale prisen for å undersøke dette.

Hvis det viser seg at feilen skyldes forhold på din side, er det selvsagt du som må betale for reparasjonen. Selgeren må da spørre deg om du vil reparere gjenstanden mot å betale kostnadene.

Kjøpsloven gir deg flere mulige framgangsmåter når gjenstanden din har en mangel. Du kan blant annet kreve reparasjon, omlevering, prisavslag, heving av kjøpet, eller erstatning.

Selgeren kan imidlertid møte ditt krav ved å tilby reparasjon, eller levere en ny gjenstand for egen regning. Betingelsen er at dette kan skje uten særlig ulempe eller risiko for deg. Selv om selgeren har gått konkurs i mellomtiden kan du fortsatt vinne fram. Du kan nemlig kreve din rett hos importøren, eller produsenten av produktet.

Vil du lese mer om hva du kan gjøre når det oppstår en mangel, bør du lese vår tidligere artikkel Den ultimate sjekklisten for kranglelystne bilkjøpere.

Hva gjør du når selgeren nekter?

Nekter selgeren å godta at gjenstanden har en mangel, bør du kontakte Forbrukerrådet som vil forsøke å mekle i saken. Forbrukerrådet har en alminnelig veiledningsplikt ved alle typer henvendelser og klager, og dette er gratis.

Unntak: Tvister som er avgjort ved dom, eller er til behandling ved Konfliktrådet, behandles ikke, det samme gjelder saker der dere krangler om verdier under 300 kroner.

Her finner du tlf. nummer og adresser til Forbrukerrådet