Diabetesmedisiner blir ikke refundert

Norges Diabetesforbund er kraftig irritert over at ikke forslaget til nytt statsbudsjett gir rom for refusjon til fire nye legemidler for mennesker med diabetes.

Pressemelding Norges Diabetesforbund

Statsbudsjettet:

Diabetesmedisiner blir ikke refundert

Norges Diabetesforbund er kraftig irritert over at ikke forslaget til nytt statsbudsjett gir rom for refusjon til fire nye legemidler for mennesker med diabetes.

- Vi er fryktelig skuffet og forundret over at ikke regjeringen foreslår refusjon på disse nye legemidlene som kan forbedre hverdagen for tusener av nordmenn som har diabetes. Legemidlene har forlengst fått refusjonsstatus i andre europeiske land, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.

De fire legemidlene det gjelder er Actos, Avandia, NovoNorm og Starlix, som alle på ulike måter er med på å bedre blodsukkerbalansen hos en rekke mennesker som har type 2-diabetes. Samtlige legemidler er godkjent av Statens legemiddelverk, og Diabetesforbundet har i lengre tid forventet at de skulle bli omfattet av blåreseptordningen.

Minst 150.000 nordmenn har diabetes. De alle fleste har type 2-diabetes, som vokser kraftig i omfang over hele verden. Mot denne bakgrunn synes Norges Diabetesforbund det er uhørt at ikke medikamentene kan bli refundert av det offentlige. Dette ville ha resultert i en bedre helse for svært mange med diabetes, og i tillegg spart samfunnet for store utgifter til behandling av senkomplikasjoner, mener forbundet.

- Diabetesforbundet er opptatt av brukernes interesser, og vi ønsker selvfølgelig best mulig legemidler til lavest mulig pris. Det er et viktig prinsipp for oss at legemidler som er godkjent for bruk i andre land, og som kan bedre helse og livskvalitet, også skal ha refusjonsstatus i Norge, understreker Bjørnar Allgot.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo, 13. oktober 2001

Kontakt: Gen. sekr. Bjørnar Allgot, tlf. 90 17 76 31