Diabetesfare for norske barn

Flere norske barn er i faresonen for å få diabetes 2, hevder norsk professor. Han frykter amerikanske tilstander.

- Utviklingen er heldigvis ikke så alarmerende som i USA, men stadig flere norske barn er nå i faresonen for å få type 2-diabetes. Overvekt og nedsatt fysisk aktivitet er årsaken, forteller professor Knut Dahl- Jørgensen som har ledet et landsomfattende prosjekt.

- Så langt har type 2-diabetes hos barn og unge opptrådt ekstremt sjeldent, men på slutten av 1990-tallet oppdaget vi fem tilfeller av barn med type 2-diabetes i Oslo-regionen, sier Dahl-Jørgensen til Norges Diabetesforbund

For å få kartlagt hyppigheten av denne typen diabetes hos barn under 18 år, ble det i 2001 etablert et prosjektet kalt ”Barn med type 2-diabetes”.

Knut Dahl-Jørgensen ved Barnesenteret på Ullevål universitetssykehus har stått i bresjen for den landsomfattende undersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid med prosjektet ”Barnediabetes og Kvalitet” og Norsk Studiegruppe for Barnediabetes.

Amerikanske tilstander
- Type 2-diabetes har tidligere nesten utelukkende rammet eldre mennesker, men parallelt med økende overvekt og nedsatt fysisk aktivitet, har vi sett økende forekomst av type 2-diabetes i stadig yngre aldersgrupper i mange deler av verden, sier han.

Frem til 1980 tallet var nesten alle diabetestilfeller i denne aldersgruppen insulinavhengig (type 1-diabetes). Nå har barneavdelinger i USA rapportert at opptil 30 % av barn og ungdom av afrikansk- eller spanskamerikansk herkomst som får diabetes, er type 2-diabetikere.

Forklaringen ligger i en kraftig økning av overvekt som igjen kan føre til insulinresistens - forstadiet til type 2-diabetes.

- Dessverre har vi observert en vektøkning i barnebefolkningen her hjemme og frykter at denne utviklingen vil føre til flere tilfeller av type 2-diabetes hos barn og unge også her. Men heldigvis er ikke utviklingen på langt nær så alarmerende som i USA, sier Dahl-Jørgensen.

Nesten 150 millioner har type 2-diabetes i verden. Verdens helseorganisasjon (WHO) forventer at antallet vil fordoble seg i løpet av 25 år, forteller han.

Alle landets 24 barneavdelinger deltok i prosjektet og sluttrapporten viste: 15 registrerte tilfeller av type 2-diabetes og 25 tilfeller av såkalt MODY-diabetes (Maturity Onset Diabetes in the Young). MODY-diabetes er en spesiell arvelig form som ikke er relatert til overvekt eller nedsatt fysisk aktivitet og er derfor nøye skilt fra type 2-diabetes, understreker Dahl-Jørgensen.

TV og PC-spill
Knut Dahl-Jørgensen mener for mye tid foran pc og tv-spill har skylden for den negative utviklingen.

- Vi vet at type 2-diabetes har nøye sammenheng med overvekt, arvelig disposisjon og fysisk inaktivitet. Tendensen er den samme over hele verden: Økende overvekt og lav fysisk aktivitet knyttet til mer urban livsstil, har gitt en sterk økning av type 2-diabetes, mener Dahl-Jørgensen.

Han mener det er for mye fokus på eliteidrett, og for lite på lek og moro

- Mange steder er det slik at litt overvektige, fort blr satt ut på sidelinja. Vi vet også at vi spiser mer når man sitter foran TV-en. I stedet for å ta bort avgifter på sjokolade og sukker, burde man gjøre godteri og sukkerholdig brus dyrere. Skolene burde dele ut gratis frukt og grønt og legge til rette for et sunt skolemåltid, sier Dahl-Jørgensen.

 

Mozon.no, 21 11. 2005