Diabetes øker kreftrisiko

Personer med diabetes har større kreftrisiko enn andre, viser forskning. Norske forskere synes det er for tidlig å trekke en konklusjon.

Personer med diabetes har større risiko for å utvikle kreft, hevder japanske forskere.

Stadig flere nordmenn rammes av diabetes. Her er noen tips om hvordan du kan unngå det.

Øker mest hos menn
Menn med diabetes har større risiko for kreft i lever, nyre og bukspyttkjertel enn menn uten sykdommen. Kvinner med diabetes har oftere kreft i mage og lever enn andre kvinner, viser studien. Dette gjelder begge typer av diabetes.

- Vi samlet ikke informasjon om diabetestype. Men siden deltakerne våre var 40-69 år, hadde de fleste av dem diabetes type 2, sier forskningsleder Manami Inoue til Mozon.

Forskerne fra National Cancer Center i Tokyo er usikre på om det er diabetessykdommen i seg selv som fører til kreftsykdommene.

- Både diabetes og kreft er livsstilsrelaterte sykdommer, og mange risikofaktorer er like, som røyking, lav fysisk aktivitet, overvekt og så videre. Forebygging og modifikasjon av disse faktorene vil føre til forebyggelse mot begge sykdommene, sier Inoue.

Det deltok nesten 98 000 personer i studien. Deltakerne var mellom 40 og 69 år da studien startet, og de ble fulgt i 9-13 år.

Ved studiestart hadde 6,7 prosent av mennene og 3,1 prosent av kvinnene diabetes. På slutten av studien hadde 3907 menn og 2555 kvinner fått kreft. Av disse hadde 366 menn og 104 kvinner diabetes.

Forskerne skriver i Archives of Internal Medicine at risikoen for å utvikle kreft økte med 27 prosent hos menn og 21 prosent hos kvinner med diabetes.

Avventer konklusjon
- Det har lenge vært spekulert i at personer med diabetes kan ha økt risiko for visse kreftformer, uten at man har komme fram til sikre konklusjoner. I denne japanske studien synes det som personer med diabetes har noe økt risiko for visse kreftformer og for kreft totalt, sier Anette Hjartåker, forsker ved Kreftregisteret.

Hun sier at studien er stor og velgjennomført, og at det er biologiske holdepunkter for at sammenhengen kan være reell.

- Det er likevel for tidlig å trekke en slik konklusjon. Diabetes og kreft har mange felles risikofaktorer, for eksempel overvekt og fysisk inaktivitet, og det er vanskelig å avgjøre om diabetes som sådan øker kreftrisikoen, eller om økningen kan tilskrives felles risikofaktorer, sier hun.

Også Diabetesforbundet synes det er for tidlig å trekke konklusjoner.

- Vi har hørt om dette og ser at det kan være en mulig assosiasjon mellom diabetes og kreft. Men dette er ikke bekreftet i store studier, og vi avventer videre forskning, sier Anne Katrine Wahl, prosjektkonsulent i Diabetesforbundet.

Fordobling
I Norge blir 111 000 personer behandlet med legemidler for begge typer av diabetes. Dette tilsvarer 2,6 prosent av mennene og 2,2 prosent av kvinnene i Norge. Salget av legemidler som behandler diabetes har blitt doblet de siste ti årene.

Ifølge Diabetesforbundet er det i dag omtrent 200 000 personer med diabetes. Av disse har 25 000 type 1, mens resten har type 2. Omtrent halvparten av personene med diabetes type 2, er selv ikke klar over det.

Type 1 diabetes skyldes insulinmangel. Insulin er nødvendig for å regulere blodsukkeret. Det antas at arv og ukjente miljøfaktorer er årsaken til diabetes type 1.

Fire av fem diabetespasienter har diabetes type 2. Overvekt og lite fysisk aktivitet er viktige årsaker til denne typen, skriver Folkehelseinstituttet.

Er du i risikosonen for diabetes? Test deg selv her.

 

Mozon.no, 27.09.2006