<B>Skal gi større konkurranse:</b> Konkurransetilsynet innfører nå nye prisingssystemer for drosjeturen. Foto: Synne Hellum Marschhäuser
Skal gi større konkurranse: Konkurransetilsynet innfører nå nye prisingssystemer for drosjeturen. Foto: Synne Hellum MarschhäuserVis mer

Dette vil drosjen koste

I det nye takstsystemet løper kilometertakst og tidstakst parallelt, i stedet for at det veksles mellom dem.

Idag betaler du enten tidstakst eller kilometertakst for en drosjetur. Tidstaksten slår inn når bilen kjører svært sakte, ellers gjelder kilometertaksten. Konkurransetilsynet vil nå at du alltid skal betale begge deler, både tidstakst og kilometertakst. Og hvordan kan nå dette være et fremskritt?

Hvor mange trafikklys er det?

Idag er det nærmest umulig på forhånd å vite hvor dyr en drosjetur vil være. DinSide har riktignok laget en drosjekalkulator for Oslo, som gjør visse enkle forutsetninger om gjennomsnittlig tidsforbruk, hastighet og stopp til forskjellige tider av døgnet. Den gir et bra anslag for drosjekostnaden, men nøyaktig kan det ikke bli. Da måtte vi visst hvor mange trafikklys det var på strekningen og hvilke av dem som sto på rødt når du passerte. Vi måtte vite hvor tett trafikken var, hvor mange fotjengere som hadde tenkt seg over gaten, hvor mange utrykningskjøretøyer som ville forbi og hvor mange som hadde motorstopp i rundkjøringene.

Vi måtte også visst hvor langt drosjen beveget seg mens den gikk på tidstakst, for denne distansen måtte vi jo trekke fra totaldistansen for å finne kilometertaksten.

Konkurransen virker ikke

Som man kan forvente, skjønner ikke publikum noe av dette. Det er ytterst få som kan si hvilket drosjeselskap som er billigst i de områder av landet der den frie konkurransen rår, slik som i Oslo (vår kalkulator gir riktignok et svar: I grove trekk er Oslo taxi nesten alltid rimeligere enn konkurrentene). Derfor vil Konkurransetilsynet forenkle takstsystemet. De vil ha et system som gjør at du betaler én takst per kilometer og én takst for medgått tid for hele turen. Du slipper i det minste å telle trafikklys: Tidstakseringen går kontinuerlig, kilometertakseringen bare hjulene beveger seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men kjøretiden varierer..

Den ene komponenten av drosjeprisen - kilometerprisen - skal med dette kunne regnes ut nokså nøyaktig: Du kan gå inn på Googlemaps eller en tilsvarende karttjeneste og ta ut kjøreavstanden. Denne multipliseres med kilometerprisen, og du har den ene av de to priskomponentene.

Men hvor lang tid det tar å kjøre vet du jo ikke. Googlemaps oppgir riktignok et tidsestimat (og DinSide benytter dette i drosjekalkulatoren for Oslo, justert for rushtid). Reisetiden skal betales med en timepris i tillegg til distanseprisen. Men systemet er tross alt bedre enn dagens. Det blir nå mulig å foreta en etterkontroll. Du kan lese avstanden av drosjens speedometer og tiden kan du ta på klokken din.

Omlegging uten prisstigning

Konkurransetilsynet har ikke bare foreslått et nytt system, men også hvilke takster som skal gjelde. De er basert på relle turdata for drosjer i Hedmark og Nordland. Det viser seg å være nokså store forskjeller på hastigheten turene foregår i, og derfor vanskelig å lage et system som gir drosjeeieren like store inntekter. (Det er prisregulering i mesteparten av Norge - utenfor de store byene). Systemendringen skal i seg selv ideelt sett hverken gi en prisøkning for publikum eller en inntektsnedgang for drosjene, men kompromisset ser slik ut:

  • Starttakst fra holdeplass og gate: kr 41

  • Starttakst ved bestilling: kr 61

  • Avstandstakst: kr 11 per kilometer

  • Tidstakst: kr 200 per time

Disse prisene kan økes helg og natt med faktorer tilsynet også har fastsatt.

Slutt på betaling for bagasje og forhåndsbestilling

Det er idag anledning til å ta 10-20 kroner i tillegg for bagasje som er så stor at den må legges i bagasjerom. Praksis for dette har visstnok variert, forfatteren av disse linjer kan ikke huske å ha betalt for bagasje noen gang.

Det blir stadig anledning til å ta en starttakst. Denne kan også være høyere når bilen bestilles enn når den praies på gaten eller ved holdeplass. Det blir imidlertid forbudt å ta en høyere pris for forhåndsbestilling enn for vanlig bestilling. (Av de fem drosjeselskapene i Oslo, er det bare Oslo taxi som idag har høyere pris for forhåndsbestilling).

I bygder og småbyer er det også definert nærtrafikkområder som har annen takst enn områdene utenfor. Det er ofte uklart hva som skjer med prisen når man krysser fra det ene området til det andre og også dette systemet foreslås nå fjernet. Det samme gjør adgangen til å differensiere prisen etter hvor mange passasjerer det er i bilen, så lenge det er maksimum fire (den nye prisforskriften vil ikke gjelde større biler).

Proporsjonale takster

De foreslåtte takstene skal gjelde i de delene av landet der det er prisregulering. I de øvrige områdene skal bare det nye systemet for prissetting innføres, men det skal stadig være opp til aktørene å fastsette start-, kilometer- og tidstakster.

Imidlertid foreslår Konkurransetilsynet her et nokså tungt i inngrep i retten til fri prisfastsettelse, ved at man mener starttakst, kilometertakst og tidstaks skal være proporsjonale etter faktorer fastsatt av Tilsynet. Disse faktorene er ikke utarbeidet, men vi kan tenke oss at de vil innebære at kilometertaksten f.eks. alltid skal være 22% av starttaksten og at timeprisen alltid skal være åtte ganger starttaksten.

Dermed vil man ved ett øyekast se hvilken drosje som er rimligst: Har den rimligst starttakst, vil den også være rimligst alt i alt.

Ulempen er at dette kan hindre tilpasninger som f.eks. at noen vil spesialisere seg på korte turer, med lav starttakst og høy kilometerpris. Det vil også gjøre det vanskelig å for eksempel finne en markedsnisje for små og billige drosjebiler. Man kan jo ikke lenger prise de bilavhengige kostnadene uavhengig av lønnen til sjåføren.

Delvis mislykket i Sverige?

Som så mange norske reformer, er denne også for lengst gjennomført i Sverige. Der har de hatt såkalt parallelltakst siden 1998. Hvordan har det gått? Konkurransetilsynet oppsummerer selv:

I 2007 foretok Konkurrensverket en gjennomgang av drosjemarkedet i Sverige. Ifølge Konkurrensverket har innføringen av parallelltakst økt gjennomsiktigheten i drosjemarkedet noe. Det presiseres imidlertid at det selv med parallelltakst er vanskelig for kundene å sammenligne ulike aktørers priser.