Dette vil den nye arbeidsmiljøloven bety for deg

Arbeidstimene kan fordeles annerledes.

<strong><B>LANGE DAGER:</strong></B> Med de nye bestemmelsene kan du risikere å måtte jobbe ti timer om dagen og 50 timer i uka. Men totalen blir den samme som før. Foto: NTB SCANPIX
LANGE DAGER: Med de nye bestemmelsene kan du risikere å måtte jobbe ti timer om dagen og 50 timer i uka. Men totalen blir den samme som før. Foto: NTB SCANPIX Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
<strong><B>LITEN FORANDRING:</strong></b> De færreste arbeidstakere vil merke forskjell, mener juridisk rådgiver Hans Gjermund Gauslaa hos Infortjenester. Foto: INFOTJENESTER
LITEN FORANDRING: De færreste arbeidstakere vil merke forskjell, mener juridisk rådgiver Hans Gjermund Gauslaa hos Infortjenester. Foto: INFOTJENESTER Vis mer

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven har vakt mye debatt. Store deler av fagbevegelsen mente endringene ville føre til forverring av arbeidsvilkår og flere midlertidige ansettelser, og i januar streiket LO, Unio og YS mot forslaget.

Nå er imidlertid endringene vedtatt, og 1. juli trådte de i kraft. Og selv om over 30 kommuner og tre bydeler i Oslo fortsatt vil praktisere den gamle loven når det gjelder midlertidige ansettelser, vil de nye reglene berøre de fleste norske arbeidstakere.

- Den viktigste endringen vil nok være den utvidede anledningen til å ansette folk midlertidig. For vanlige, fast ansatte arbeidstagere tror jeg ikke endringene vil merkes noe særlig, sier juridisk rådgiver innen arbeidsrett Hans Gjermund Gauslaa i Infotjenester til Dinside.

Småjobbing: Arbeidstakere kan tape 100.000 kroner

Ikke flere timer totalt

Arbeidsgivere som irriterte seg over at de ikke kunne variere antall arbeidstimer i hektiske og rolige perioder kan nå glede seg over at reglene har blitt mer fleksible.

Men hva med oss vanlige arbeidstakere?

Totalt sett økes ikke arbeidstiden, så du risikerer ikke å måtte jobbe mer enn før. Men dersom arbeidsgiveren din ønsker det og kommer til enighet med deg eller dine tillitsvalgte kan det nå jobbes flere timer i en periode forutsatt at det jobbes tilsvarende færre timer i en annen periode.

Overtid: Her er bransjene med flest timer

Gjennomsnittet viktigst

Hvis du blir enig med sjefen kan du nå jobbe inntil 10 timer på en dag (mot 9 før) og inntil 50 timer i en uke (mot 48 før) så lenge de ekstra timene tas ut som fri på et annet tidspunkt.

Dersom arbeidsgiveren og din lokale tillitsvalgte er enige om det, kan dette strekkes til henholdsvis 12,5 timer om dagen (10 timer før) og 54 timer i uka.

Om Arbeidstilsynet gir tillatelse, kan du som før jobbe inntil 13 timer på én arbeidsdag. En slik tillatelse gis kun etter søknad, og er både tidsbegrenset og knyttet til bestemte vilkår.

I alle tilfeller gjelder fortsatt regelen om at du ikke skal jobbe mer enn 48 timer i uka i snitt i løpet av 8 uker.

Dette gjelder altså vanlig arbeidstid og ikke overtid (se faktabokser lenger ned i artikkelen).

Jobb i høytider: Dette har du krav på

Unntak for fagforeninger

<strong><B>UNNTATT:</strong></B> I bransjer med store fagforeninger går tariffavtalen foran lovens bestemmelser om arbeidstid. Foto: NTB SCANPIX
UNNTATT: I bransjer med store fagforeninger går tariffavtalen foran lovens bestemmelser om arbeidstid. Foto: NTB SCANPIX Vis mer

Har arbeidsgiveren din tariffavtale med en fagforening som har innstillingsrett (over 10.000 medlemmer), er det avtalen som gjelder.

Eksempler på dette er det mange av. Både i helsevesenet og oljebransjen kan man oppleve turnuser og arbeidstidsbestemmelser som er helt annerledes enn de som står i loven.

Gjennom slike tariffavtaler kan det for eksempel avtales 30 timers arbeidsdag for leger og «to uker på og tre uker av» på oljerigger.

Midlertidig ansatt: Slik kan den nye loven påvirke arbeidsmarkedet

Midlertidig ansatte kan nekte

<strong><B>MIDLERTIDIG:</strong></B> Er du ikke fast ansatt, kan du ikke inngå individuell avtale om endret arbeidstid, med mindre du er vikar for noen. Foto: NTB SCANPIX
MIDLERTIDIG: Er du ikke fast ansatt, kan du ikke inngå individuell avtale om endret arbeidstid, med mindre du er vikar for noen. Foto: NTB SCANPIX Vis mer

Er du midlertidig ansatt på det nye grunnlaget, kan ikke arbeidsgiver inngå avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid med deg dersom avtalen innebærer lengre dager enn 9 timer eller lenger uke enn 40 timer.

Overtidsarbeid kan derimot utføres på de vilkår og innen de timegrensene som gjelder.

- Det er her likevel viktig å huske på at det er forskjell på en som ansettes som vikar og en som er midlertidig ansatt på det nye grunnlaget. En vikar går inn i stillingen til en annen ansatt som har fravær, og omfattes av de samme reglene for arbeidstid som fast ansatte. Begrensningen i forhold til å avtale gjennomsnittsberegning ut over lovens grunnbestemmelser på 9 og 40 timer gjelder altså bare for de som er midlertidig ansatt på det nye grunnlaget i arbeidsmiljøloven, forklarer Gauslaa.

<strong><b>FAGFORENING:</strong></B> Både i tariffavtaler og avtaler med lokale tillitsvalgte kan adgangen til å flekse med arbeidstiden utvides. Foto: NTB SCANPIX
FAGFORENING: Både i tariffavtaler og avtaler med lokale tillitsvalgte kan adgangen til å flekse med arbeidstiden utvides. Foto: NTB SCANPIX Vis mer

Men dersom arbeidsplassen har gjennomsnittsberegning av arbeidstiden etter avtale med lokal tillitsvalgt eller tillatelse fra Arbeidstilsynet, kan også den midlertidige ansatte jobbe i samsvar med avtalen eller tillatelsen.

Lei av jobben? Slik sier du opp

Maks 16 timer om dagen

Overtidsbestemmelsene er stort sett de samme som før: Maks 13 timer totalt (arbeidstid + overtid) med mulighet for 16 timer pr. dag etter avtale med tillitsvalgt.

På ukebasis er det fortsatt en grense på ti timer i tillegg til vanlig arbeidstid, mens du i løpet av en måned kan jobbe maksimalt 25 timer overtid og i løpet av året 200.

De nye reglene berører bare avtale med tillitsvalgt og tillatelser fra Arbeidstilsynet. På dagsbasis er det som før maksimalt 16 timer som gjelder når fagforening/klubb/verneombud er enige i det, og Arbeidstilsynet har nå som før ikke mulighet til å tillate mer enn dette.

På ukebasis utvides kvoten fra 15 til 20 overtidstimer i samråd med tillitsvalgt, mens Arbeidstilsynet kan gi tillatelse til 25, mot 20 timer før.

Samtidig økes grensen fra 40 til 50 overtidstimer på månedsbasis når tillitsvalgte går med på det.

I løpet av året kan du legge 100 timer med overtid til de lovbestemte 200 dersom dette er avtalt med tillitsvalgt, og Arbeidstilsynet har etter søknad mulighet til å åpne for inntil 400 årlige overtidstimer.

Greit med smilefjes? Dette skal du ikke skrive i en jobbmail

Håp for evige vikarer

En god nyhet for «den evige vikar» at dersom du har jobbet på en slik kontrakt i tre år sammenhengende, har du krav på fast stilling. Tidligere var grensen fire år. Reglene for dette finner du på Arbeidstilsynets nettsider.

Det er også endringer for de som nærmer seg pensjonsalder. Maksgrensen for å gå av går opp fra 70 til 72 år, og arbeidsgivere får ikke lenger mulighet til å lage interne regler som krever at ansatte går av før fylte 70.

Men de reglene som bedriften har på dette området i dag, kan godt beholdes fram til 1. juli 2016. Om avtalen om nedre aldersgrense er inngått gjennom sentral tariff- eller lokalavtale, kan den gjelde fram til neste forhandlingsresultat foreligger.

Her er reglene oppsummert:

Arbeidstid

 • Maks pr. dag, avtale med deg: 10 timer (endret fra 9)
 • Maks pr. uke, avtale med deg: 50 timer (endret fra 48)
 • Maks pr. dag, avtale med tillitsvalgt: 12,5 timer (endret fra 10)
 • Maks pr. uke, avtale med tillitsvalgt: 54 timer
 • Maks pr. dag, tillatelse fra Arbeidstilsynet: 13 timer
 • Maks. pr. uke, tillatelse fra Arbeidstilsynet: 48 timer i snitt, 8 uker
 • Generelt gjennomsnitt: 48 timer pr uke i 8 uker
 • Fagforening med over 10.000 medlemmer: Fri avtalerett
 • Overtid

 • Hovedregel, pr. dag: 13 timer (inklusive vanlige arbeidstimer)
 • Hovedregel, pr. uke: 10 timer
 • Hovedregel, pr. måned: 25 timer
 • Hovedregel, pr. år: 200 timer
 • Avtale med tillitsvalgt, pr. dag: 16 timer samlet
 • Avtale med tillitsvalgt, pr. uke: 20 timer (endret fra 15)
 • Avtale med tillitsvalgt, pr. måned: 50 timer (endret fra 40)
 • Avtale med tillitsvalgt, pr. år: 300 timer
 • Tillatelse fra Arbeidstilsynet, pr. dag: Ingen hjemmel
 • Tillatelse fra Arbeidstilsynet, pr. uke: 25 timer (endret fra 20)
 • Tillatelse fra Arbeidstilsynet, pr. måned: 60 timer
 • Tillatelse fra Arbeidstilsynet, pr. år: 400 timer
 • Betaling: Minst 40 prosent tillegg pr. time


 • Her finner du mer informasjon:

  Arbeidstilsynet om:
  Arbeidstid
  Midlertidig ansettelse
  Regler for arbeidstakere over 60 år

  Andre kilder:
  Infotjenester
  Arbeidsmiljøloven (Lovdata)

  Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer