Det er en dobbelthet i hvordan unge ser på det å være røykere i dag. Foto: colourbox.com
Det er en dobbelthet i hvordan unge ser på det å være røykere i dag. Foto: colourbox.com Vis mer

Dette synes vi om røyking

Paradoks: Det er både kult og ukult å røyke.

- Det å røyke oppfattes svært motsetningsfullt blankt røykere selv. Å begynne å røyke beskrives tradisjonelt som kult, tøft eller opposisjonelt..., sier Janne Scheffels i doktoravhandlingen «Stilig eller stigma? En sosiologisk studie om ungdom, røyking og identitet»

Men røyking er ikke bare kult og stilig.

Les også:
Slutt å røyke på 10 dager

Hva mener du?

Er det tøft og stilig å røyke? (Avsluttet)
Nei! (77%) 749
Både ja og nei.(14%) 132
Ja!(9%) 89
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Til trøst og avkobling

Scheffels har studert hvordan unge røykere beskriver og begrunner sine egne røykevaner i en sosial og kulturell sammenheng. Studien ser blant annet på hvordan røykens rolle er viktig når det gjelder utforming og opplevelse av egen identitet, ifølge SIRUS.

Forskeren har dybdeintervjuet 21 røykere mellom 18 og 23 år. I intervjuene kom det fram at det å begynne å røyke forbindes med individualitet, opposisjon og tøffhet.

- De unge røykerne snakket også om røyking som trøst, avslapping og avkobling. Disse fortellingene stemmer overens med hva røyking tradisjonelt har betydd, sider Scheffels til SIRUS.

Men det er også et ”tobakksnegativt” bilde rundt det å røyke, legger hun til.

Myten om å røyke

Ikke sosial akseptert

- De unge hadde en sterk oppfatning om at røyking ikke er så sosialt akseptabelt lenger, sier Scheffels.

- Noen av dem som mente dette fremhevet ofte at de selv røykte på en annen måte enn andre, for eksempel at de røykte mer kontrollert ved at de røykte sjeldnere og ikke var nikotinavhengige. Mange var også tydelige på at de ikke skulle forbli røykere, sier Scheffels, ifølge Telemarksavisa, TA.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Å røyke i kontrollerte former – bare av og til, og på bestemte måter, blir gjort til noe annet og mer akseptabelt enn røyking generelt, forklarer hun.

Hva kan du om nikotin? Ta testen her!

Utdannelse påvirker

Scheffels så også en tendens til at nye røykere som var i gang med høyere utdannelse var de som argumenterte mest for at de røykte på en mer akseptert måte, mens de med lavere utdanning var mer opptatt av røykefellesskapet som beskyttelse mot negative holdninger, ifølge TA.

Dette stemmer overens med røykemønsteret i samfunnet for øvrig. Det er flest daglige røykere blant dem med kortere utdanning, mens det er flest en-gang-i-blant røykere blant dem med høyere utdannelse.

Vil kurere røykeavhengige

Brytningstid

Ifølge Scheffels er røyking nå inne i en brytningstid.

- En del gamle ting henger igjen, men det skjer også ganske mye som handler om at betydningen røyking har hatt er i ferd med å endre seg. Dette er viktig for å være bevisst, for eksempel i tobakksforebyggende arbeid, sier forskeren ifølge TA.no.

Studien er publisert i European Journal of Cultural Studies.