Nå ligger ligningstallene for 2008 klare på Internett. Foto: Per Ervland
Nå ligger ligningstallene for 2008 klare på Internett. Foto: Per ErvlandVis mer

Dette sier tallene

Ligningstallene lyver om våre inntekter, men vi elsker dem likevel. Nå finner du dem på DinSide.

Tidlig i morgen (onsdag 21. oktober) mottar pressen skattelistene fra Skatteetaten. De blir umiddelbart gjort tilgjengelig på internett (og for DinSides vedkommende også på mobil), og vi kan se hva alle tjente ifjor, hva de betalte i skatt og hvilken formue de hadde.

Skattelistene inneholder disse datapunktene, ifølge veiledningen fra Skatteetaten:

 • Navn
 • Fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)
 • Poststed og postnummer
 • Skattekommune
 • Nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag)
 • Nettoformue
 • Utliknet skattDet går ikke an å reservere seg mot offentliggjørelse. Selv om ligningstallene er nesten mer villedende enn veiledende, har Stortinget bestemt at de er offentlige for oss alle.

Rett til skattesøket >>>

Hva er nettoinntekt?

Nettoinntekt er alle inntekter, lønnsinntekt, kapitalinntekter og naturalytelser minus de fleste fradrag. Alle hadde i 2008 minstefradrag på 36% - maksimalt 63.800 kroner, så virkelig virkelig inntekt er minst denne summen høyere enn tallet i ligningen.

Den andre store fradragsposten er kapitalutgifter. Med et lån på halvannen million, hadde man fort vekk 100.000 kroner i renteutgifter i 2008. Det er også fradrag for tap på aksjer og andre investeringer.

I noen tilfeller kan man føre ikke-reelle tap til fradrag i inntekten, fordi man kan foreta regnskapsmessige avskrivninger på maskiner, skip og bygninger selv om disse ikke har falt i verdi.

Nettoinntekten i ligningen kan derfor være svært mye lavere enn virkelig inntekt. Særlig vil dette kunne gjelde næringsdrivende og folk som eier mye verdipapirer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2008 falt aksjeverdiene med rundt 40%, og vi vil se at mange av landets mest velstående mennesker vil ha null i ligningsinntekt fordi verdifallet på aksjene er større enn all inntekt de ellers har.

I 2009 har aksjene steget sterkt igjen, og de samme folkene vil få baksmellen neste år.

Mer aktuelt for flertallet av lønnstakere er vel fradragene for barnepass, arbeidsreiser, BSU-sparing og pensjonssparing. Også disse maskerer virkelig inntekt.

Villedende ligningsformue

Om ligningsinntekten vanligvis ligger mye lavere enn virkelig inntekt, er det enda verre å se virkelig formue ut fra skattetallene. Årsaken er verdsettelsen av fast eiendom. Om du har fire millioner i ligningsformue, kan du trylle den bort med et knips på følgende måte:

 • Du kjøper en eiendom til fem millioner kroner
 • Du finansierer den med et lån på hele kjøpesummen
 • Operasjonen gir deg isolert sett en økt ligningsformue på én million (20% av markedsverdien)
 • Men den gir deg også en økt gjeld på fem millioner
 • Du får altså fire millioner lavere ligningsformue


Som man skjønner, er det svært vanskelig å beregne folks virkelige formue etter ligningstallene (du kan også se på Formueskattkalkulatoren).

Skatten er reell

Av de tre tallene Skatteetaten offentliggjør for hver skatteyter, er bare ett ekte og uomtvistelig, og det er utliknet skatt. DinSide har laget en kalkulator som forsøker å beregne virkelig inntekt. Den bygger på de tre tallene, men lener seg tyngst på den minst upålitelige størrelsen - skattebeløpet.

Barn er fjernet

Inntil nylig viste tallene fra Skatteetaten også ligningen til mange mindreårige. Årsaken til dette var regler om at barn som er under Barnevernets omsorg, lignes som egne skatteytere. En konsekvens av dette var at disse barna enkelt kunne spores ved hjelp av skattelistene. Etter påtrykk fra DinSide har Finansdepartementet og Skatteetaten endret dette reglementet slik at barna ikke lengre skal inkluderes i de offentlige skattelistene som legges ut i morgen, onsdag.