Dette sier loven om auksjonssalg

I prinsippet skal det være likegyldig om du kjøper på bilauksjon eller hos en hvilken som helst bruktbilforhandler, mener advokat Marius Sandvig hos advokatfirmaet Rieber-Mohn.

Kupp for tøffinger på bilauksjon

  1. Dette sier loven om auksjonssalg


Hans hovedkonklusjon er at forbrukerrettighetene ved auksjonssalg ikke er veldig mye dårligere enn ved kjøp fra annen profesjonell bruktbilselger.

- Salg fra profesjonell til forbruker reguleres av forbrukerkjøpsloven enten bilen selges gjennom auksjonsfirma eller fra bruktbilselger. Ved bruktbilauksjon gjelder ”som den er” klausulen, men andre selgere vil jo også vanligvis ta et slikt forbehold, sier han.

- Garantiene ved auksjonssalg kan være dårligere enn de som gis av for eksempel merkeforhandlere, men hos de sistnevnte må man jo også som regel betale mer, sier advokaten.

Til glede for våre auksjonslystne lesere og forbrukere, gjengir vi her advokatens vurderinger:

Forbrukerrettighetene ved auksjonssalg

Når bilauksjonsfirmaene selger til fysiske personer som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, dvs forbrukere, gjelder forbrukerkjøpsloven.

Etter forbrukerkjøpsloven kan det ikke avtales vilkår som er mer ugunstig for forbrukeren enn det som følger av loven. Det er viktig å merke seg ved gjennomgangen av auksjonsvilkårene, som i visse tilfeller gir regler i strid med dette. Det kan imidlertid avtales gunstigere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven.

”Solgt som den er”

Etter forbrukerkjøpslovens § 17 andre ledd skal biler anses som ”solgt som den er” når de selges brukt på bilauksjon.

Det er nok vanlig at også andre bruktbilselgere tar inn ”solgt som den er” klausuler i avtalene. Derfor blir det reelt ikke særlig forskjell på dette punktet, om en forbruker kjøper på auksjon eller fra annen profesjonell selger.

Hvis et slikt forbehold ikke tas av selgeren, vil det være enklere å gjøre en mangel gjeldende. Mangelsvurderingen er imidlertid en helhetsvurdering, der man tar hensyn til pris, kilometerstand mv. Har man kjøpt en bil som har gått 400.000 kilometer for kr 10.000,-, må man forvente at det vil være feil med bilen.

Erstatning også ved auksjonssalg

Selv om en forbruker kjøper bil på auksjon kan han gjøre krav gjeldende mot selger om bilen er i dårligere stand enn kjøperen med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av utropsprisen og forholdende ellers omkring salget. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a.

Det samme gjelder om forbruker kjøper fra annen profesjonell selger med ”som den er” forbehold.

Videre kan en forbruker gjøre krav gjeldende mot selger ved auksjonssalg, om selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved bilen eller dens bruk som han burde kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet, jf forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav b, jf § 16 første ledd b.

Det samme gjelder om forbruker kjøper fra annen profesjonell selger med ”som den er” forbehold.

Tidspunktet er viktig

Det er leveringstidspunktet som vanligvis legges til grunn ved vurderingen om bilen har mangel. Det er selgeren som har risikoen om mangelen oppstår før leveringen, selv om den viser seg først etter leveringen. Dersom mangelen oppstår etter leveringen, er det kjøperen som har risikoen. Der en forbruker kjøper en bil på auksjon, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang, jf forbrukerkjøpsloven § 18 andre ledd.

Det samme gjelder om en forbruker kjøper av annen profesjonell selger.

Garanti:

Garantien ved auksjonssalg kan være dårligere enn det som ellers kan oppnås, men da må man også betale mer, fortsetter advokaten.

- Hos for eksempel Økern Bilauksjon følger det av auksjonsvilkårene at noen biler selges med vurderingsskjema og "50/50 garanti". Sannsynligvis er det ment at auksjonsfirmaet og kjøperen skal dele kostnadene med reparasjon i garantitiden. Auksjonsfirmaet har ikke plikt til å garantere for bilene, og dersom det er mangler som kan påberopes i medhold av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, går dette ”foran” garantien.

- Man får ofte en form for garanti når man kjøper bruktbil fra profesjonell bruktbilselger, i alle fall når bilen ikke er gammel. Disse garantiene er nok gjennomgående gunstigere enn auksjonsfirmaenes garantier. På den annen side koster jo også bilene ofte mer enn ved auksjonssalg, og det spiller jo inn i helhetsvurderingen, avslutter advokaten.