KUN 112: Ett felles nødnummer medfører at dagens numre for brann og ambulanse, 110 og 113, forsvinner. Foto: Montasje: Colourbox.com og sogndalen.kommune.no
KUN 112: Ett felles nødnummer medfører at dagens numre for brann og ambulanse, 110 og 113, forsvinner. Foto: Montasje: Colourbox.com og sogndalen.kommune.noVis mer

Dette nummeret MÅ du kunne

Ønsker ikke 110 og 113 - kun 112.

Alle nødanrop bør gå til ett felles nødnummer: 112.

Sju eller åtte sentraler vil da ta i mot alle anropene, ifølge en pressemelding fra Justis- og politidepartementet.

Hvis den nye ordningen blir innført, vil nødnumrene for brann og ambulanse, 110 og 113, falle bort.

Rot med nødnumre i EU

- Svært tilfreds

Siden august i 2008 har en arbeidsgruppe jobbet med å finne ut hvordan en innføring av Regjeringens ønske om ett felles nødnummer bør skje.

Arbeidsgruppens forslag er nå klart: Dagens 23 110-sentraler og 19 113-sentraler bør erstattes av sju eller åtte fellessentraler.

Stem her!

Hva synes du om innføring av ett felles nødnummer? (Avsluttet)
Er for(86%) 1747
Er i mot(8%) 172
Usikker(5%) 111
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Statssekretær i Justisdepartementet, Eirik Øwre Thorshaug, er fornøyd.

- Jeg er svært tilfreds med at arbeidsgruppen legger fram et enstemmig forslag til framtidig organisering av nødmeldetjenesten. Det gir oss et godt grunnlag for å behandle saken videre, sier han i pressemeldingen.

Disse gir falsk trygghet

Politiet styrer egne ressurser

Operatører på sentralene skal ha kompetanse til å håndtere alle tuper nødanrop. De nye sentralene vil overta all virksomhet ved brann- og helsevesenets sentraler knyttet til håndtering av nødmeldinger og koordinering av ressurser.

Politiets operasjonssentraler bør imidlertid fortsatt styre politiets ressurser - slik som i dag, råder arbeidsgruppen.

7 førstehjelpstabber

Det er fordi en full integrering av 112-sentralene vil medføre større organisatoriske endringer innen politiet, noe som ikke anbefales på nåværende tidspunkt, ifølge pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Testes ut i pilotprosjekt

Arbeidsgruppen anbefaler å teste ut ordningen i et pilotprosjekt før en endelig beslutning om å innføre ordningen for hele landet blir tatt.

Håpet er at den nye ordningen vil eliminere komplikasjoner som følge av at innringeren slår feil nødnummer og i tillegg gi bedre samordning i situasjoner hvor det er behov for bistand fra mer enn én etat.

Lagre nødnummer på mobilen

Arbeidsgruppen har bestått av representanter for Justis- og politidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.