Dette må til for å få 100 kroner timen

Tarifflønn er på 100 kroner timen for en butikkansatt - og for å sikre deg det må du være organisert.


I følge Handel og kontor er det dette du har krav på av lønn hvis det er opprettet tariffavtale på arbeidsplassen:

Garantert minstelønn vil etter ansiennitet og stillingsinnplassering variere mellom vel 100 kroner per time og opp til noe over 123 kroner i timen. Eventuelt fagbrevtillegg kommer oppå dette med kroner 7,- per time. Ubekvemstillegg på bestemte tider av døgnet følger også tariffavtalen med 21,- til 84,- kroner per time. Lokale tillegg kan avtales ut over dette.

Flere andre goder følger også bare tariffavtalen. Eksempler på dette er 5. ferieuke, ekstra feriepenger, permisjonsordninger og avtalefestet pensjon.

Hvordan får du tarifflønn?

Det er ingen lovfestet minstelønn i Norge, og det betyr at ikke alle har krav på tarifflønn. Det holder heller ikke at arbeidsgiveren din er medlem av en arbeidsgiverforening. En viss andel av de ansatte må også være organisert i en arbeidstakerorganisasjon som har forhandlet fram tariffavtalen med garanterte minstelønnssatser.

På arbeidstakersiden er dette Handel og Kontor i Norge (LO), mens det på arbeidsgiversiden er HSH, SAMFO og NHO.

- Lidl har meldt seg inn i HSH, men dette betyr, i likhet med alle andre arbeidsgivere, ikke at at de er forpliktet til å betale tarifflønn, sier informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær i Handel og Kontor. For å få krav på tarifflønn må et tilstrekkelig antall ansatte organisere seg og HK vil deretter kreve tariffavtale opprettet. Inntil det skjer, er i praksis arbeidsgiver enerådende på arbeidsplassen.