Utbetaling av sykepenger

Dette må du vite om sykepenger

Det er først og fremst du som har ansvaret for at du skal få utbetalt sykepenger.

SYKEMELDING: Blir du sykemeldt fra jobb over lang tid, er det flere ting du bør sjekke slik at du får utbetalt de sykepengene du har krav på. Foto: NTB/Scanpix
SYKEMELDING: Blir du sykemeldt fra jobb over lang tid, er det flere ting du bør sjekke slik at du får utbetalt de sykepengene du har krav på. Foto: NTB/Scanpix Vis mer
Publisert

Å bli langtidssykemeldt fra jobben, er en situasjon man helst vil slippe å havne i. Men har det først skjedd, skal du selvsagt ikke stå uten inntekt i den perioden.

Rettigheter knyttet til sykepenger er et omfattende tema. Så hvordan går du egentlig fram når du har behov for sykepenger, og hvordan kan du forsikre deg om at alt går riktig for seg?

Her får du de viktigste opplysningene.

Disse kan få sykepenger

Hvis du er i jobb, vil du normalt ha rett på sykepenger. Ifølge NAV varierer vilkårene ut fra om du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser. Du kan få sykepenger i inntil 52 uker.

ADVOKATFULLMEKTIG: Anisa Isaksen ved Advokatfirmaet Thommesen AS. Foto: Advokatfirmaet Thommesen AS.
ADVOKATFULLMEKTIG: Anisa Isaksen ved Advokatfirmaet Thommesen AS. Foto: Advokatfirmaet Thommesen AS. Vis mer

– Man har en rett til sykepenger ved arbeidsuførhet, og det er folketrygdens ansvar å utbetale sykepenger dersom arbeidsgiver ikke utbetaler sykepenger under arbeidsgiverperioden - de første 16 kalenderdagene, understreker Anisa Isaksen, advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Thommesen AS.

Folketrygden vil i slike tilfeller ha krav på refusjon fra arbeidsgiver for sykepenger utbetalt under arbeidsgiverperioden, forklarer advokaten videre.

– Det er den sykemeldte selv som må søke om sykepenger, ikke legen eller arbeidsgiveren, sier Jostein Øde, fungerende kontorsjef ved fagavdelingen hos NAV.

KONTORSJEF: Jostein Øde, fungerende kontorsjef ved fagavdelingen hos NAV. Foto: NAV.
KONTORSJEF: Jostein Øde, fungerende kontorsjef ved fagavdelingen hos NAV. Foto: NAV. Vis mer

Før du søker

Før du søker, er det svært lurt å skaffe deg oversikt over hvordan systemet fungerer.

Isaksen forklarer:

Folketrygdloven oppstiller krav til:

  • Opptjeningstid: Det vil si at vedkommende må ha vært i arbeid eller virksomhet i et tidsrom på minst fire uker umiddelbart før man blir arbeidsufør. Likestilt med arbeid er tidsrom med pensjonsgivende inntekt som erstatter arbeidsinntekt for yrkesaktive: dagpenger ved arbeidsløshet, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og foreldrepenger.
  • Inntekt: Det vil si at inntekten før vedkommende blir syk, må utgjøre minst 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp (kr. 92 576 per 1.mai, 2016.). Minstegrensen gjelder ikke i arbeidsgiverperioden.
  • Arbeidsuførhet: Det vil si at vedkommende må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til sykepenger. Det må også foreligge årsakssammenheng mellom arbeidsuførhet og den medisinske lidelsen.
  • Gjennomføring av arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig, og senest innen åtte uker, med mindre medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet.
  • Medvirkning- og opplysningsplikt for den sykemeldte ved at det skal gis opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne, samt bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøvning av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt.
  • Opphold i Norge er i utgangspunktet et vilkår for å få rett til sykepenger. Unntaksvis kan NAV imidlertid godta begrensede opphold i utlandet mens vedkommende mottar sykepenger.

Så mye får du utbetalt

Er du sykemeldt, skal du selv fylle ut «Egenerklæring» på del D av sykmeldingen og levere denne til den som skal utbetale sykepengene.

Nyttig informasjon

– Det er del D av sykemeldingen som er søknaden om sykepenger. Utbetaling av sykepenger forutsetter at NAV har godkjent sykmeldingen, sier Øde.

Hvilket beløp man får utbetalt under arbeidsuførhet, vil variere fra arbeidstaker til arbeidstaker, ettersom sykepengegrunnlaget tar utgangspunkt i arbeidstakerens alminnelige lønnsinntekt, ifølge Isaksen.

– Som arbeidstaker kan du få sykepenger tilsvarende full lønn, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, sier Øde mens Isaksen understreker:

– 6G utgjør for tiden cirka 555.456 kroner.

– Dersom den ansatte har en årlig lønn som overstiger dette, anbefaler vi at vedkommende undersøker arbeidsavtalen eller arbeidsgivers arbeidsreglement eller personalhåndbok for å se om arbeidsgiver kompenserer beløp som overstiger 6G. Ofte vil arbeidsgiver kompensere det overskytende som et personalgode, forklarer Isaksen videre.

Også Øde anbefaler at du sjekker med arbeidsgiveren din hva som gjelder på din arbeidsplass.

Vit at arbeidsgiver betaler de første 16 kalenderdagene, altså arbeidsgiverperioden. Det er bare arbeidsinntekt som er med i sykepengegrunnlaget.

– Er du sykmeldt lenger, er det NAV som betaler sykepenger, men i noen tilfeller forskutterer arbeidsgiver lønn under sykdom. Da vil arbeidsgiver få refundert dette fra NAV, forklarer Øde videre.

Få tidlig legeerklæring

Du har selv ansvar for at prosessen går riktig for seg på den måten at du skaffer deg legeerklæring så raskt som mulig, ifølge ekspertene.

– Så er det viktig at du gjennomfører arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig, senest innen åtte uker - med mindre medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet, understreker Isaksen.

Arbeidstaker har en medvirkning- og opplysningsplikt etter folketrygdloven som må overholdes for å sørge for at vilkårene for mottak av sykepenger til enhver tid er oppfylt.

– Manglende overholdelse av medvirknings- og informasjonsplikten, kan medføre at retten til sykepenger bortfaller, forklarer advokaten videre.

Utfylling av skjema

Øde forklarer:

Fyll ut «Egenerklæring» på del D av sykmeldingen og leverer den til den som skal utbetale sykepenger. Det er dette som er kravet om sykepenger. Sykmeldingens del C skal du alltid levere til arbeidsgiver.

– Ellers kan god dialog med arbeidsgiveren din bidra til at arbeidsgiver raskt sender oss inntektsopplysningene vi trenger for å behandle kravet.

– Mottar du sykepenger direkte fra NAV og ikke via arbeidsgiveren din, skal du sende «Egenerklæring» på del D av sykmeldingen til NAV.

– Det samme gjelder hvis du er selvstendig næringsdrivende. Da trenger også NAV inntektsopplysninger fra deg, og saksbehandlingstiden vil påvirkes av hvor raskt vi mottar dette, avslutter Øde.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer