Dette må du passe på

Mange elektriske apparater i huset ditt kan forvandles til rene brannfeller. Ta derfor en titt på ELVETT reglene nedenfor og gjør den lille innsatsen som skal til for å redusere sjansen for at det skal brenne i huset ditt.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

NR.1
Utendørs elektrisk utstyr skal alltid kobles til jordet stikkontakt

Trenger du strøm til elektrisk utstyr som skal brukes utendørs, sørg for å få installert en egen jordet stikkontakt. Å trekke skjøteledning fra et rom til et annet er ikke tillatt.

Ved å legge skjøteledning gjennom en døråpning, øker du sjansen for at ledningen kan bli skadet og medføre fare for brann.

NR.2
Installer rikelig med faste stikkontakter

Koblingene mellom plugger og skjøtekontakter er et svakt ledd i elektriske installasjoner. Bruker du skjøteledninger og løse ekstrakontakter, øker du antall mulige feilkilder betraktelig. Få heller en installatør til å montere flere faste stikkontakter. Norsk Standard sier tre meter mellom hvert uttak.

Løse dobbelkontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs!

NR.3
Tørrkoking og glemsomhet kan forårsake brann!

Kokeplater som ikke blir slått av etter bruk og kjeler som tørrkoker, forårsaker mange branner.

Gjør det til en vane å alltid slå av kokeplaten etter bruk.
Hold viften over komfyren ren for fett. Glemmer du koke-platen, kan varmen fra en igjenglemt kokeplate forårsake at fettet smelter og tar fyr. For eldre og andre som har lett for å glemme kokeplaten, finnes det tidsbryter som bryter strøm-men etter en viss tid.

Ved hjelpemiddelsentralen i din kommune kan dere få nærmere informasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

NR.4
Tørk aldri klær på ovnen!

Ovner må ikke komme for nært brennbart materiale som f.eks gardiner eller møbler. Ovnene må heller aldri tildekkes.

Tørk derfor aldri klær på ovnen.

Vifteovnen må ikke plasseres i rom hvor det er løse dyr eller barn som leker.

Slå alltid av vifteovnen når den ikke er under tilsyn

NR.5
Ta alltid ut støpslet etter bruk

Gjør det til vane å trekke ut støpslet på elektriske apparater som f.eks strykejern, hårtørrer, brødrister og kaffetrakter når de ikke er i bruk.

Disse apparatene er utstyrt med termostat. Går denne i stykker, kan temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann.

NR.6
Lyspærer avgir mye varme

Bruk aldri sterkere pære i en lampe enn det den er merket for. Pass på at det er god lufting mellom lampen og lampeskjermen. Svimerker på en lampeskjerm er et faresignal. Bruk heller ikke lamper på andre steder enn de er beregnet for.

Bad og andre våtrom skal ha spesiallamper, og løse lamper skal ikke brukes på barnerom eller rom hvor det er løse husdyr.

NR.7
Vaskemaskiner og tørketromler må aldri brukes uten tilsyn

Maskinene har et lofilter som må rengjøres ofte. Tette lofiltre kan gi så høy varmeutvikling at det fører til brann.

Slå alltid av vaskemaskinen eller tørketrommelen når du forlater boligen.

NR.8
Varmeputer og varmetepper må aldri brukes uten tilsyn

En varmepute eller et varmeteppe må aldri brettes. Sømmene kan ryke og varmeelementene komme i kontakt med hverandre. Resultatet blir kortslutning og overoppheting som kan føre til brann.
Varmelaken skal bindes fast til madrassen slik at det ikke beveger seg.

Følg alltid bruksanvisningen på elektriske apparater!

Kilde:
Produkt- og Elektrisitetstilsynet