Dette koster og dekker barneforsikringene

Vi har sammenstilt de ulike forsikringsselskapers priser og dekningsgrader. Merk likevel at vi ikke har kåret noen vinner, det skyldes at innholdet i selskapenes produkter varierer.

Priser og vilkår for barneforsikring
 Vesta (Barne- ekstra) Vital Barne- kaskoLO Favør (Sp. bank1) *Gjen- sidige NORStore- brand (utvidet)Store- brand (standard)
Årlig premie (kroner)9361 0561 1591 2961 476972
Medisinsk invaliditet ved sykdom (max ved 100%)Max. 1.500.000Max kr 1.469.450 (25G)Max kr 1.763.340 (30 G) Max kr 1.469.450
(25 G)
--
Medisinsk invaliditet ved ulykke (max ved 100%)Max. 1.500.000Max kr 1.469.450 (25G)Max kr 1.763.340 (30 G) Max kr 1.469.450
(25 G)
Max kr. 1.117.000Max kr. 1.117.000
Ombygging av bolig/ tekniske hjelpemidler (engangs
sum)
Inntil kr 160.000,-Inntil kr. 167.517 (2,85 G) Inntil 176.334 (3 G) Inntil 117.556 (2 G) til omb. av bolig--
Merutgifter ved langvarig pleieInntil .kr 120.000 i året i inntil 5 årInntil kr. 58.778 (1 G) i halvåret, til barnet fyller 20 år-Inntil 117.556 (2G) pr år i 5 år. *** --
Behandlings- utgifter ved ulykkeInntil kr 100.000 i lege-, tannlege- og reise- utgifter.Inntil kr. 58.778 (1G)Maks 1 G til lege, tannlege og reise- utgifterInntil kr. 55.850 (1G)..Inntil kr. 55.850
(1G)
Inntil kr. 55.850
(1G)
Behandlings- utgifter ved sykdom--Maks 1 G til lege og reise- utgifter---
Dagpenger ved sykehus- oppholdKr 275 i dagpenger etter 15 dager. Gjelder i inntil 180 dagerkr. 294 pr. dag, f.o.m. 15. dag i inntil180 dagerKr. 294 (0,005 G) pr dag etter minst 14 dager. utbetales maksimalt i 180 dager Kr 250 per dag etter 10 dager i inntil 365 dager.kr. 447 pr. dag etter 14 dagerkr. 447 pr. dag etter 14 dager
Alvorlig sykdom----Max kr. 279.250 (utvalgte syk- dommer)Max kr. 279.250 (utvalgte syk-dommer)
Død-58.778 kroner (1G)58.778 kroner (1G)58.778 kroner (1G)58.778 kroner (1G)58.778 kroner (1G)
Uførekapital---587.780 (10G) kroner.kr. 446.800kr. 446.800
Uføre-
pensjon
----44.680 pr. år (maks)**-
*LOfavør hevder at de tilbyr den eneste barneforsikringen som dekker også ved virussykdom. **Rett til uførepensjon inntreffer når barnet har vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i minst 12 måneder og er fylt 18 år. Uførepensjonen løper så lenge tilstanden varer, men likevel maksimalt til forsikrede blir 67 år. ***Selskapene knytter dette til at barnet får rett til hjelpestønad fra folketrygden

Tegn en fryktløs barneforsikring

  1. Dette koster og dekker barneforsikringene

De aller fleste selskapene gir bare full utbetaling ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Her kan du lese mer om hvordan kriteriet "medisinsk invaliditet" fungerer. Bare ett av selskapene, Storebrand, inkluderer uførekapital og uføretrygd i ett av sine tilbud. Dette er også det dyreste av produktene du kan velge mellom.