Dette koster kortene

Det er ikke lett å orientere seg i dagens kortjungel. Nedenfor kan du imidlertid sammenligne betingelser for noen av de mest brukte kortene.

Hvem som kan få hvilke kort varierer fra selskap til selskap. For rene bankkort og debetkort - type DNBs "Det norske kort" og "Det norske kort med VISA", er kravet at du har fast jobb og ingen betalingsanmerkninger. Kredittkort, og da spesielt internasjonale kredittkort, stiller strengere krav. Ofte må du ha en minimums inntekt. Og av en eller annen grunn spør kortselskapet om hvor lenge du har bodd på din nåværende adresse.

Har du inntekt over 300.000 oppnår du "gullkortene" til American Express, VISA, Mastercard og Diners. Forskjellen på disse og "volumkortene" er bedre rentebetingelser, større kreditt, bedre reiseforsikringer samt bedre service dersom du skulle miste kortet.

Internasjonale kredittkort

AMERICAN EXPRESS
Innmeldingsgebyr: Kr. 150
Årsavgift: Kr. 650, tilleggskort kr. 325
Brukersteder: Verden, 4 millioner. Norge, 32 000
Varekjøpgebyr: Nei
Fakturagebyr: Nei
Kontantuttak: Kr. 5000 på 14 dager. 155 000 minibanker verden over.
Pris: 4% av beløpet, minimum kr. 25
Kreditttid: Inntil 45 dager
Kassakreditt: Nei
Reiseforsikring: Ja, når reisen er betalt med kortet
Tap av kort: Erstattes gratis innen 24 timer. Med medlemsskap i StopService (kr. 150 per. år) får du sperret alle kort og konti med én telefon.
Kurspåslag: 1,0%

AMERICAN EXPRESS GOLD
Innmeldingsgebyr: Kr. 300
Årsavgift: Kr. 1200, tilleggskort kr. 600
Brukersteder: Verden, millioner. Norge 32 000
Varekjøpgebyr: Nei
Fakturagebyr: Nei
Kontantuttak: Kr. 15 000 på 14 dager. 155 000 minibanker verden over.
Pris: 4% av beløpet, minimum kr. 25
Kreditttid: Inntil 45 dager
Kassakreditt: Nei
Reiseforsikring: Ja, når reisener betalt med kortet
Tap av kort: Erstattes gratis innen 24 timer. Med medlemsskap i Stopservice (gratis) får du sperret alle kort og konti med én telefon.
Kurspåslag: 1,0%

Artikkelen fortsetter under annonsen

DINERS CLUB
Innmeldingsgebyr: Nei
Årsavgift: Kr. 695, tilleggskort gratis, familiekort kr. 250
Brukersteder: Verden over 4,5 millioner, i Norge 29 000.
Varekjøpgebyr: Nei
Fakturagebyr: Nei
Kontantuttak: I Norge i minibank i K-bank og Posten på postkontorer og SAS-hotellene. 200 000 minibanker verden over.
Pris: 4% av beløpet
Kreditttid: Inntil 45 dager
Kassakreditt: Mellom 25 000 og 100 000 kroner
Reiseforsikring: Ja, når hoveddelen av reisen er betalt med kortet
Tap av kort: Erstattes innen 24 timer. Stjålet kort: Gratis. Mistet kort: Kr. 250
Kurspåslag: Inntil 1,5%

Dette koster kortene

MASTERCARD
Innmeldingsgebyr: Nei
Årsavgift: Kr. 250-290, tilleggskort kr. 90
Brukersteder: Verden over 14 millioner, i Norge 35 000
Varekjøpgebyr: Kr. 0-2,00
Fakturagebyr: Kr. 20 pr. faktura
Kontantuttak: I Norge 4000 år. uke, utlandet 7500 pr. uke. 350 000 minibanker over hele verden.
Pris: Kr. 25-30 + 0,5% av beløpet
Kreditttid: Inntil 45 dager
Kassakreditt: Inntil kr. 50 000 etter søknad. Effektiv rente av utestående 15-20%
Reiseforsikring: Ja, når minst halve reisen er betalt med kortet
Tap av kort: Erstattes innen 48 timer i utlandet, inntil kr. 250.
Kurspåslag: 1,75%

EUROCARD GOLD
Innmeldingsgebyr: Nei
Årsavgift: Kr. 645, tilleggskort gratis, familiekort kr. 300
Brukersteder: Verden over 14 millioner, i Norge 35 000
Varekjøpgebyr: Nei
Fakturagebyr: Nei
Kontantuttak: I Norge 4000 per. uke, utlandet USD 1000 per. uke. 350 000 minibanker i hele verden.
Pris: 3,5% av beløpet, min. kroner 35.
Kreditttid: Inntil 45 dager
Kassakreditt: Eurocard Finance tilbyr 30 000 kr, effektiv rente 15,6%
Reiseforsikring: Ja, når reisen er betalt med kortet
Tap av kort: Erstattes gratis innen 48 timer
Kurspåslag: 1,75%

VISA PREMIER GOLD
Innmeldingsgebyr: Nei
Årsavgift: Kr. 590-800, familiekort kr. 300
Brukersteder: Verden over 14 millioner, i Norge 77 000
Varekjøpgebyr: Kr. 0-3,00
Fakturagebyr: Nei
Kontantuttak: I Norge 9900 pr. uke, utlandet disponibelt på konto, 370 000 minibanker hele verden.
Pris: Kr. 25-30 + 0,5% av beløpet.
Kreditttid: 40-50 dager
Kassakreditt: Kan søke kreditt med månedlige rater, spør banken om effektiv rente.
Reiseforsikring: Ja, når deler av reisen er betalt med kortet.
Tap av kort: erstattes gratis innen 48 timer.
Kurspåslag: 1,75%

Nasjonale kredittkort

KJØPEKORT
Innmeldingsgebyr: 0,-
Årsavgift: 0,-
Brukersteder: Et stort utvalg butikker i Norge samt tilgang til alle terminaler med "Bank Axept, tilsammen over 15.000 steder.
Varekjøpgebyr: Ingen
Fakturagebyr: 45,- ved brukt krditt over 1.000,-
Kontantuttak: 0,-
Kreditttid: Fire måneders betalingsutsettelse
Kassakreditt: Maks 50.000
Reiseforsikring: Nei, men transportforsikring
Tap av kort eller kode: 50,- kroner i gebyr
Kurspåslag: Ikke veksling

Internasjonale debetkort

Det norske kort med VISA
Årspris hovedkort 250,-
Årspris hovedkort for honnørkunder 150,-
Årspris tilleggskort 200,-
Årspris tilleggskort for honnørkunder 150,-
Kontantuttak i minibank i Norge
hverdager (08-16) 0,-
Ellers 5,- Kontantuttak i utlandet 25,-*
Varekjøp i betalingsterminaler 2,50**
Varekjøp i bet.term. i utlandet 5,-

* +0,5% av uttaksbeløpet
** Gratis for honnørkunder

Nasjonale debetkort

Det norske kort
Årspris hovedkort 50,-
Årspris hovedkort for honnørkunder 50,-
Årspris tilleggskort 50,-
Årspris tilleggskort for honnørkunder 50,-
Kontantuttak i minibank i Norge
Hverdager (08-16) 0,-
Ellers 5,-
Kontantuttak i utlandet nei
Varekjøp i betalingsterminaler 3,-**
Varekjøp i betalingsterminaler i utlandet nei

Dette koster kortene

* +0,5% av uttaksbeløpet
** Gratis for honnørkunder

Intro
Årspris hovedkort 120,-
Årspris hovedkort for honnørkunder nei
Årspris tilleggskort 0,-
Årspris tilleggskort for honnørkunder 50,-
Kontantuttak i minibank i Norge
Hverdager (08-16) 0,-
Ellers 1,-
Kontantuttak i utlandet 25,-*
Varekjøp i betalingsterminaler 1,-
Varekjøp i betalingsterminaler i utlandet nei

* +0,5% av uttaksbeløpet

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.