Dette koster kjøpekortene deg!

Hvis du ikke bruker hodet og planlegger tilbakebetalingen godt, kan kjøpekortene være en kostbar fornøyelse. Vi viser deg hva kreditten egentlig koster.

Dette koster kjøpekortene deg!
KortMax kredittÅrlig eff. rente
Her&Nå50.00029.65%
Xtra kapital50.00029.65%
Ikanokortet50.00028,69%
Kjøpekortet50.00028,20%
Multikort50.00028.16%
Plusskort50.00028.00%
Hi-Finans30.00027.95%
Ikeakortet50.00023,78%
Bohuskort50.00023.94%
Forutsetningen er en kreditt på 20.000 kroner som blir tilbakebetalt over 1 år, ingen betalingsutsettelse.

Lev godt på kreditt

  1. Dette koster kjøpekortene deg!


Kjenner du til flere kjøpekort som burde være med på denne listen. Send dem inn til oss