300.000 nordmenn har en revmatisk diagnose, og over 800. 000 har plager i muskler eller skjelett.  Foto: Colourbox.com
300.000 nordmenn har en revmatisk diagnose, og over 800. 000 har plager i muskler eller skjelett. Foto: Colourbox.comVis mer

Dette kan vi smertefullt lite om

Venner og familie har for lite kunnskap om smertefull skydom.

Revmatikere opplever at venner og familie har for lite kunnskap om smerte.

Det viser en undersøkelse fra Synovate, som presenteres i nypubliserte ”Revmarapporten”, skriver Norsk Revmatikerforbund i en pressemelding, som er utgiver av rapporten. Rapporten omhandler revmatiske leddsykdommer.

Du kan laste ned rapporten her (eksternt vindu)

Revmatisme er en fellesbetegnelse for over 200 forskjellige sykdomsformer i ledd, muskler, senehinner og nerver, ledsaget av smerter og organiske endringer i vekslende omfang.

Det er svært viktig av pårørende har kunnskap om revmatisme, påpeker 1. nestleder i Norsk Revmatikerforbund, Mona Larsen.

«Det kan være mye svingninger i sykdomsaktiviteten når du har en revmatisk sykdom, og det er ikke pårørende alltid klar over.»


Trygghet gir mindre bekymring

- Det gir dem en trygghet i forhold til sykdommen, og gir mindre bekymring. I tillegg vil det øke forståelsen for at den revmatiske sykdommen kan ha innvirkning både på den fysiske og den psykiske tilstanden, sier Larsen til DinSide Helse.

Hun fortsetter:

- Det kan være mye svingninger i sykdomsaktiviteten når du har en revmatisk sykdom, og det er ikke pårørende alltid klar over. Dette er lettere å forstå hvis de vet hva som skjer, sier Larsen, som selv har hatt sykdommen i mange år.

Hun legger til at kunnskap også har vært viktig for hennes egen del, for å kunne mestre sykdommen.

- Også er det viktig at pårørende har forståelse for at man ikke alltid hopper ut av sengen om morgenen. Det kan ta litt tid. Og skal man gå tur i skogen, så er det forutsatt at man kjører til utgangsstedet. Det kommer ikke av vond vilje, men man må bare prioritere med denne sykdommen, sier hun.

Bedre liv for revmatikerne

Vanligste årsak til sykefravær

300.000 nordmenn har en revmatisk diagnose, og over 800. 000 har plager i muskler eller skjelett. De utgjør dermed den største sykdomsgruppen i Norge.

Revmatisme er den vanligste årsaken til at mennesker oppsøker helsevesenet og til at mennesker blir langvarig sykemeldt og uføretrygdet i Norge.

Trening halverer fraværet

Artiklene i rapporten tar opp alt fra aktuell norsk medisinsk forskning til brukermedvirkning, gener, dietter, behandlingsreiser, fysisk aktivitet, samhandling, innkjøpsordninger og statsbudsjettet, og er tilgjenglig både som trykksak og i elektronisk format.

Øke forståelsen

Eivind Grimsby Haarr, redaktør for rapporten, understreker også at økt kunnskap kan bedre situasjonen for revmatikere.

”Økt kunnskap om egen helse gir hver pasient bedre forutsetninger for å takle hverdagen både psykisk og fysisk,” kommenterer han, og legger til at økt kunnskap blant pårørende gjør at de er i bedre stand til å forstå behovene til sine nærmeste.

Ifølge forbundsleder i Norsk Revmatikerforbund Svein Dåvøy, inneholder rapporten også informasjon om nyere forskning og ny behandling av revmatiske sykdommer.

Fysioterapi best mot sykefravær

Målet er smertefrihet


Det viktigste målet med behandlingen av pasienter med revmatiske sykdommer er å oppnå smertefrihet og en akseptabel livssituasjon. Det er spesielt viktig fordi smerter oppleves som det største problemet for revmatikere i forhold til både arbeidsliv og hverdagsliv.

Leddgiktpasienter har generelt fått et lavere smertenivå fra 1994 og til 2001, viser ny forskning. Til tross for dette er smerte fortsatt det område som er viktigst å forbedre, mener leddgiktpasienter, ifølge pressemeldingen.