Dette kan det bli slutt på

Retningslinjene for hjerte- og lungeredning blir kanskje endret.

 Foto: Colourbox
Foto: ColourboxVis mer

Hva skal du gjøre om noen i din nærhet blir utsatt for hjertestans?
Brystkompresjoner er det stor enighet om at fungerer, men nye forskningsresultater sår tvil om hvorvidt man bør fortsette å bruke munn til munn-metoden.

- Vurdér nøye

Ifølge gjeldene norske retningslinjer for hjerte-/lungeredning skal du både bruke munn til munn-metode og brystkompresjoner. Det vakte til dels sterke reaksjoner da DinSide omtalte de nye forskningsresultatene i en artikkel i går.

Forskningen er gjort ved Universitetet i Stavanger, og studien er publisert i tidsskriftet BioMed Central Medicine.

Artikkelen analyserer hvor fort sannsynligheten for å få puls synker når man holder opp med å gjøre brystkompresjoner. Analysen baseres på situasjoner der sjokk fra hjertestarter er brukt.

Artikkelen analyserer hvor raskt sannsynligheten for at hjertet begynner å slå etter sjokk fra hjertestarter synker, når man holder opp med å gjøre brystkompresjoner.

- Resultatene viser at det er viktig å holde pausene på eit minimum, og på den måten indikerer de at nødvendigheten av munn-til-munn bør vurderes nøye, sier Kenneth Gundersen. Han er del av forskningsteamet bak studien og er post doktor ved teknisk- naturvitenskapelig fakultet.

Her kan du lese hele studien fra Stavanger.

Ulempe med munn-til-munn

- Resultatene våre viser ulempen med munn-til-munn. Min mening er at artikkelen støtter opp om at munn-til-munn bør droppes, sier Gundersen.

Han understreker at forskningsresultatene ikke representerer et endelig svar. Studien analyserer ikke om munn-til-munn er nødvendig på litt lengre sikt for eksempel for å tilføre oksygen.

Retningslinjene for hjerte-/lungeredning er imidlertid oppe til revurdering.

Les også: Denne sangen redder liv

Retninglinjene kan endres

Professor i akuttmedisin ved Universitetet i Oslo, Petter Andreas Steen, deltok i samme studie som Gundersen. Han er også med i European Resuscitation Council, som gir de europeiske retningslinjene for hjerte-/lungeredning.

Han forteller at det i februar neste år blir avgjort om dagens praksis for hjerte-/lungeredning skal endres. Han kan ikke si nå om det betyr at bruk av munn til munn-metoden skal avvikles ved hjertestans.

- Vi vet at pauser i brystkompresjon er uheldig, men kroppen må også tilføres oksygen, og det er ikke avklart om vi kan greie oss uten bruk av munn til munn-metoden i lengre tid i en livredningssituasjon. Vi må granske forskningen som er gjort på området ytterligere, sier Steen.

Slutt på munn-til-munn i USA

I fjor utelot American heart association (AHA) bruk av munn til munn-metoden i sine retningslinjer. Steen mener denne avgjørelsen ikke utelukkende er basert på nye forskningsresultater om hjerte-/lungeredning.

I USA er det ikke stor tradisjon for at vanlige mennesker gjør gjenopplivingsforsøk. Ifølge Steen har dette tildels med frykt for smitte å gjøre, og han antar utelatelsen av munn til munn-metoden i retningslinjene der delvis er et forsøk på å få folk til i alle fall å gjøre brystkompresjoner ved hjertestans.

- Gjør som før inntil videre

Fram til det blir klart om vi her til lands får nye retningslinjer oppfordrer forskerne folk til å forholde seg til de vi har nå.

- Jeg syns det er viktig at det kommer fram at vanlige folk skal følge de gjeldende retningslinjene til de blir forandret, sier Kenneth Gundersen ved Universitetet i Stavanger.

- Igjen, våre resultater tyder på at munn-til-munn kan eller bør droppes, men de gir ikke noe endelig svar. Det resultatene imidlertid viser helt klart er hvor viktig det er å ta minst mulig pauser i kompresjonene. Så lenge munn-til-munn er en del av retningslinjene bør folk følge dette, uten at innblåsingene tar lengre tid enn nødvendig, men ellers ta så få pauser i kompresjonene som mulig, sier Gundersen.