Barna dine blir kanskje fysisk sunnere av å være aktiv i en idrettsklubb - men det gjør ingenting med personligheten deres. Foto: colourbox.com
Barna dine blir kanskje fysisk sunnere av å være aktiv i en idrettsklubb - men det gjør ingenting med personligheten deres. Foto: colourbox.comVis mer

Dette gjør deg ikke flinkere

Ble du tvunget inn i idrettsklubben som barn? Det kan ha vært en tabbe.

Er du en av dem som ble tvangsinnmeldt idrettsklubben som liten, fordi foreldrene dine håpet det skulle gjøre deg sunnere både fysisk og psykisk? Nå viser det seg at det ikke er sikkert at det er like effektivt som man har trodd.

Den fysiske delen vil man nok helt klart vinne på, men det å være aktiv i en idrettsklubb ser ikke ut til å spille noen stor rolle for barn og unges psykologiske og sosiale utvikling, viser en ny svensk doktoravhandling ifølge forskningsnettstedet AlphaGalileo.

Les også: Mange unge er tunge

De aktive barna er bedre, men...

Over 1200 barn og unge (10-16 år), hvorav noen var aktive i idrettsklubber og andre ikke, var med i den to år lange studien. Hvert år ble de intervjuet og spurt om å vurdere seg selv, sine fysiske og sosiale evner, sin helse, hvor ofte de drakk alkohol og røykte sigaretter og hvor ofte de oppførte seg moralsk riktig.

Det viste seg at barn og unge som var aktive i idrettsklubber hadde sterkere selvfølelse, så seg selv som fysisk og sosialt mer kompetente, mente at de hadde bedre helse, oppførte seg noe mer moralsk riktig og drakk og røykte mindre enn de som ikke drev med organisert idrett.

Les også: - Barn presses til overtrening

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ingen årsakssammenheng

Men – resultatene fra studien viser også at utviklingen over tid er omtrent lik i begge gruppene, og at forskjellen mellom dem primært kan tilskrives det faktum at barn og unge som kommer fra gunstige kår er overrepresentert i idrettsklubber.

- Idrett fungerer dermed bare som en arena for sosial utvelgelse, der barn og unge som allerede har utviklet positive egenskaper har større sannsynlighet for å begynne med idrett, mens barn og unge som ikke har fått med seg en like god bagasje har en tendens til å droppe idrettsklubben, sier Stefan Wagnsson, som har skrevet den nye avhandlingen.

Barn og unge som driver med organisert idrett har med andre ord ofte mer positive psykososiale egenskaper enn andre – men det har ingenting med idrettsklubben å gjøre.

Les også: Barnehage i bevegelse

Hjemmet og skolen er viktigere

- Dette viser at det man driver med i idrettsklubber rundt omkring ikke har noen særlig betydning for barn og unges utvikling, som ser ut til å heller bli bestemt av andre faktorer, som barnets kjønn, naturlige modenhet og etniske og sosialøkonomiske bakgrunn, sier Wagnsson.

- Det er svært sannsynlig at personlighetsutviklingen som finner sted i hjemmet og på skolen, hvor barn og unge tilbringer mest tid, er den som har størst betydning for deres psykologiske og sosiale utvikling.

Les også: - Barna må være litt gale

Uutnyttet potensial

Wagnssons studie viste imidlertid også at idrettsklubber har et uutnyttet potensial til å faktisk bli et sted for personlighetsutvikling. Når barn og unge opplever at de er del av en gruppe som har ledere som tar opp hvordan man skal behandle hverandre, og hvor alle blir sett, respektert og roset uavhengig av hvor flinke de er, øker sannsynligheten for at de blir formet på en gunstig måte.

Les også: Verdens farligste idrett

Avhandlingen ble levert ved Karlstad Universitet, og kan leses her.