Risiko for helseskader oppstår først når vulkanasken når bakkenivå og er avhengig av mengden partikler fra vulkanasken i luften. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen
Risiko for helseskader oppstår først når vulkanasken når bakkenivå og er avhengig av mengden partikler fra vulkanasken i luften. Foto: Hans Kristian Krogh-HanssenVis mer

Dette gjør asken med DEG

Vet du egentlig hva vulkanaske kan gjøre med helsa di?

De fleste begynner å bli rimelig lei av å lese om flyvninger som kanselleres og forsinkes, luftrom og flyplasser som åpnes og stenges, og om alle som sitter «askefast» både her og der.

Men har du noen gang tenkt på hvordan vulkanutbruddet på Island egentlig kan påvirke helsa di?

For det kan det...

Les også: Vask bort vulkanstøvet

Vulkanaske og helse

Er du redd for at vulkanasken kan påvirke helsa di? (Avsluttet)
Nei, det bekymrer meg ikke i det hele tatt.(61%) 222
Jeg vet ikke helt.(22%) 79
Ja, jeg jeg redd for det! (17%) 61
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Kan påvirke slimhinnene

Vulkanaske er mineralske partikler som spres ved et vulkanutbrudd. Størrelsen på disse partiklene varierer. Aske som faller ned på bakken består for det meste av sammenklumpede glasspartikler som er så store at de ikke når ned i luftveiene og lungene. Men det er de minste partiklene som kan utgjøre en helserisiko for oss, når de pustes inn.

- Asken kan inneholde irriterende stoffer som fluor og svovel i tillegg til små mengder kvarts som på lang sikt kan gi lungeskader. Mulig risiko for helseskader oppstår først når vulkanasken når bakkenivå og er avhengig av mengden partikler fra vulkanasken i luften, opplyser Folkehelseinstituttet.no (FHI).

Partiklenes helseskadelige virkning vil variere noe avhengig av hvilken vulkan asken kommer fra.

Ved andre vulkanutbrudd har helsevirkninger i form av irritasjon på øye- og neseslimhinner samt luftveier, først og fremst vært rapportert fra områder nær vulkanutbruddene, ifølge FHI.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Grupper som er ekstra utsatt er personer med lungesykdommer som astma og kols, hjertesykdommer og barn.

Les også: Mange har KOLS uten å vite om det

– Helsemyndighetene vil følge forurensingssituasjonen nøye og gi råd til befolkningen dersom det skulle oppstå helseskadelige mengder vulkanaske i luften på bakkenivå, sier avdelingsdirektør Per Scwarze i Folkehelseinstituttet, ifølge Dagens Medisin.

Hensyn til barn

Ifølge amerikanske Environmental Protection Agency (USEPA) skal det ved store askenedfall tas ekstra hensyn til barn. For å forebygge eventuelle helseeffekter skal barn unngå å leke i asken.

- Nedfallet i Norge antas å ikke forekomme i så store mengder som USEPA synes å forutsette, ifølge FHI.

Videre kan vulkanaske forurense drikkevannet vårt.

- De som er ekstra utsatt er små overflatevannverk og husstander som samler opp drikkevann fra bekker eller tak. Utfordringer vil eventuelt være knyttet til svovelinnhold og surhet i vannet (lav pH). Disse parametrene bør derfor holdes under oppsikt av vannverkene i tiden som kommer.

Les også: Kronisk syk av drikkevannet

Når det gjelder drikkevann, ser Mattilsynet for øyeblikket ingen risiko i forbindelse med det vulkanske støvet fra Island, men følger situasjonen nøye i tiden som kommer.