Dette får du: Europa fra I til L

Her ser du egenandelene fra Irland til Luxemburg


Irland

Offentlig tannlege- og legebandling er gratis hvis du ber om behandling hos the Irish Health Service.

Island

Behandling hos allmennlege mellom 500 og 1400 ISK per konsultasjon. Tannlege normalt 100% av kostnad.

Italia

Legetjenester inntil 36,15 EUR.

Kroatia

Allmennlegetjenester gratis. Ved sykehusopphold betales normalt 30% av kostnadene ved forpleining.

Kypros

Lege- og tannlegebehandling 1 CYP per konsultasjon.

Lettland

Legebehandling 0,5 LVL for behandling på poliklinikk.

Liechtenstein

Legebehandling 67,00 CFH for personer over 20 år.

Litauen

Gratis offentlig lege- og tannlegebehandling. Ved private tjenester betaler du selv alle kostnader.

Luxemburg

Legebehandling 5% av konsultasjonskostnadene, maksimalt 2,45 EUR per behandling.
For tannlegebehandling inntil 41,33 EUR, kreves ingen betaling. Du betaler selv inntil 5% av overskytende kostnader.

Kilde: Deutshe Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland. www.dvka.de/oeffentlicheSeiten. Oversatt etter beste evne av DinSide økonomi. Oversettelsen kan inneholde feil og mangler.