Dette får aleneforeldre

Norge har antageligvis verdens beste støtteordninger for alenemødre/fedre. Men det er ikke lett for en uerfaren å sette seg inn i regelverket. DinSide gir deg her en oversikt over dine viktigste økonomiske rettigheter som aleneforsørger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Din nye økonomi som alenemor/far baserer seg på - i tillegg til din egen inntekt - på statlige overføringer og barnebidrag.

De statlige overføringene skjer i form av skattelettelser, trygder og ulike stønader. Selv om barnet er ikke er hos deg hele tiden, er det du som aleneforsørger som mottar 100 prosent av all statlig støtte.

Skattelettelser

Skatteklasse 2
Som alene forsørger drar du fordel av betydningsfulle lettelser i personbeskatningen. Den viktigste lettelsen består i at du blir lignet i skatteklasse 2 i stedet for skatteklasse 1. Skatteklasse 2 betyr at du får 25.000 kroner mer i fratrekk på inntekten enn du ellers ville fått. Dette betyr 7.000 kroner spart i skatt.

Merk deg at siden de 25.000 går til fradrag på din alminnelige inntekt (på selvangivelsen) betyr det at du kan tjene mer enn det du gjør i dag før toppskatten slår inn. Dersom du i dag ligger på grensen (240.000) kan du tjene 52.000 kroner mer før toppskatten slår inn (på 292.000)

Foreldrefradrag
Som aleneforsørger får du også foreldrefradrag. For ett barn får du 20.700 kroner i fratrekk på bruttoinntekt, to eller flere barn gir 24.700 kroner i fratrekk. Dette betyr 5.796 kroner spart for ett barn og 6.916 kroner spart for to barn.

Forsørgerfradrag
Forsørgerfradrag gir deg videre 1.820 kroner til fratrekk i utlignet skatt. For to barn kan du trekke fra 3.640 kroner. Når barna kommer i alderen mellom 16 og 18 år øker satsene betydelig. Som aleneforsørger får du også et ekstra forsørgerfradrag på hele 2.540 kroner per barn når de er mellom 16 og 18 år.

Trygd

Som alenemor/far mottar du "dobbel" barnetrygd - det vil si at du får barnetrygd for ett barn mer enn det du forsørger. For ett barn er barnetrygden 926 kroner, for to barn stiger trygden til 1.895 kroner og for tre barn mottar du 2.986 kroner. Er du aleneforsørger med ett barn får du følgelig 1.895 kroner hver måned (22.740 per år), for to barn får du 2.986 kroner per måned (35.832 per år). Dette må det søkes særskilt om, og det er ingen automatikk i systemet.

Stønader

Overgangsstønad
Enslige forsørgere kan få overgangsstønad til livsopphold. Fra 1 januar 1998 er full overgangsstønad 6 552 kroner i måneden.

Full overgangsstønad får du dersom du ikke har arbeidsinntekt, eller dersom du tjener halvparten av grunnbeløpet i folketrygden eller mindre. Grunnbeløpet er 42 500 kroner. Dersom du tjener mer enn halvparten av grunnbeløpet reduseres overgangsstønaden. Den faller helt bort dersom du tjener 218 000 kroner eller mer i året.

Tidligere kunne enslige forsørgere motta overgangsstønad i inntil ti år (og inntil barnet var ferdig med fjerde klasse) uten at det ble stilt krav om aktivitet for å kunne komme over i arbeid eller utdanning.

Fra 1 januar 1998 er stønadsperioden for overgangsstønad som hovedregel opp til tre år (dersom du er under nødvendig utdanning kan du få to år ekstra), og det blir i tillegg stilt krav om såkalt yrkesrettet aktivitet dersom barnet har fylt tre år.

Småbarnstillegg
Fra barnet har fylt 13 måneder til det fyller tre år mottar du et småbarnstillegg på 657 kroner per måned.

Ekstra småbarnstillegg
Aleneforsørgere som mottar full overgangsstønad får et ekstra småbarnstillegg slik at det totale småbarnstillegget blir på 1.314 kroner per måned.

Stønad til barnetilsyn
Dersom du er under utdanning, i arbeid eller er tilmeldt arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker ved ditt lokale arbeidskontor, har du rett til denne støtten. Stønaden gjelder altså de aller fleste.

Den dekker 70 prosent av dine dokumenterte utgifter til pass av barn helt frem til og med fjerde skoleår. Det går en grense oppad på 2.300 kroner per måned for ett barn og 3.000 kroner per måned for to barn og 3.400 kroner per måned for tre eller flere barn.

Stønad til barnetilsyn reduseres dersom du har inntekt over et visst nivå. Dersom du tjener mellom 255 000 og 340 000 kroner halveres stønaden, og tjener du mer enn 340 000 kroner faller stønaden bort.

Utdanningsstønad
Som aleneforsørger får du på bestemte vilkår også støtte til dekning av konkrete utgifter i forbindelse med studier - for eksempel innkjøp av pensumlitteratur osv.

Pensjonspoeng
Du får godskrevet opptil tre pensjonspoeng hvert år frem til og med det året barnet fyller seks år. Det spiller heldigvis ingen rolle at barnet er mye hos pappa, du får alle poengene.

Barnebidrag

Den av foreldrene som ikke har hovedomsorgen skal betale barnebidrag til den som har hovedomsorgen. I Norge får moren i ni av ti tilfeller hovedomsorgen Bidraget løper normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Det kan fastsettes bidrag ut over 18 år etter søknad dersom barnet fortsetter skolegang som regnes som vanlig (videregående skole).

Barnebidrag kan bare pålegges faren dersom farskap er fastslått. Hvis foreldrene ikke blir enige om størrelsen på bidraget, skal det fastsettes av bidragsfogden (trygdekontoret) på grunnlag av den bidragspliktiges inntekt og antall barn under 18 år. (se egen artikkel)

Bidragssatsene

Normalsatsene er: For ett barn: 11 prosent av brutto inntekt, for to barn: 18 prosent av brutto inntekt, for tre barn: 24 prosent av brutto inntekt, for fire eller flere barn: 28 prosent av brutto inntekt.

Du kan regne ut barnebidraget ved hjelp av DinSides

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!