Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.comVis mer

Dette er nytt i år

Enkelte grupper bør sjekke selvangivelsen ekstra nøye.

Det er alltid noe nytt å huske på når det er tid for å kontrollere selvangivelsen. Høyere ligningsverdi på bolig og økt foreldrefradag er noe av det du kan merke på selvangivelsen i år.

Slutt på sms-levering

Økt foreldrefradrag

Av endringer som faktisk gir seg utslag i tallene på selvangivelsen, er en av de viktigste gode nyhetene at foreldrefradraget økte for 2008. Dette gjelder for de med mer enn ett barn. I 2007 var maksimalt foreldrefradrag 25.000 kroner for ett barn, og 5.000 kroner for hvert ekstra barn. I 2008 er fradraget fortsatt maksimalt 25.000 kroner for ett barn, men 15.000 kroner for hvert ekstra barn. Les mer om dette her

Skattefrie gaver

Fra 2008 ble det innført et fribeløp i arveavgiften, satt til halve grunnbeløpet i folketrygden.
For 2008 var fribeløpet 33.406 kroner. Fribeløpet gjelder for hver person du mottar gave fra, slik at du totalt i 2008 kunne motta godt og vel 200.000 kroner i gaver fra foreldre og besteforeldre, uten at skattemyndighetene trengte å høre et pip. På årets selvangivelse finner du igjen dette i et spørsmål om du har mottatt gaver på 100.000 kroner eller mer.

Har du mottatt det maksimale gavebeløpet, i overkant av 200.000 kroner fra foreldre og besteforeldre, så må du si i fra om dette på selvangivelsen. Men du skal verken betale skatt eller arveavgift av pengene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les mer om endringene i arveavgiften: Hvor mye vil DU arve?

Fradrag for pensjonssparing

I 2008 er det igjen innført mulighet til å spare til alderspensjon og få fradrag for innskuddet. Maksimalt fradrag er 15.000 kroner.

Skatt på boligutleie

Fra 2008 er det slik at du må skatte av leieinntekter selv om du leide ut boligen mindre enn halve året, gitt at leieinntektene var på over 20.000 kroner. Hvis leieinntektene var på over 20.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig. Husk at du kan kreve fradrag for faktiske utgifter, som strøm, forsikring og kommunale avgifter.

I 2007 var dette skattefritt forutsatt at du selv bodde i boligen resten av året.

Mister aksjerabatten

Har du aksjer, grunnfondsbevis eller aksjefond, må du tåle at skatterabatten forsvant fullstendig i 2008, ifølge Skattebetalerforeningen.

  • Børsnoterte aksjer verdsettes til kursverdi
  • Aksjefond verdsettes til andelsverdi
  • Aksjer som ikke er børsnoterte blir satt til aksjens andel av selskapets skattemessige formuesverdi
  • Reglene for skattebegrensning for de med ekstra store formuer i forhold til inntekt ble også innskjerpet, slik at aksjeinntekter må tas med fullt og helt i inntekten når skattebegrensningen skal vurderes - uten at du får trukket fra skjermingsfradraget.

Ny skatt for kunstnere

Kunstnere fikk fra 2008 muligheten til å bruke gjennomsnittet av inntekten de tre siste årene for både toppskatt, beregning av trygdeavgift og pensjonsgivende inntekt.

Fagforeningskontigent

Fradraget for fagforeningskontingent økte fra 2.700 til 3.150 kroner.

>>>Alt om årets selvangivelse

(Kilder: Skatt.no, Skatteetaten.no, Pengeboka 2008)