Dette er AMS

I skatteklasse I får du inntil 750 kroner i fradrag ved å spare inntil 5150 kroner (inklusive ca. 3 prosent i omkostninger).
I skatteklasse II får du inntil 1500 kroner i fradrag ved å spare inntil 10 300 kroner (inklusive ca. 3 prosent i omkostninger).
Pengene må stå inne i minimum 4 år fra kjøpsdato.
Husk at pengene må være satt inn senest innen årets utløp for å gi skattefradragi inneværende år.
Du kan ta ut pengene før, men d må du betale tilbake til skattemyndighetene det beløpet du har fått i skattefradrag.
Du betaler ikke skatt av avkastningen før du selger andelene eller aksjene.