Soler du deg i solarium, er dette det samme som å eksponere hele kroppen for sol ved ekvator.
Soler du deg i solarium, er dette det samme som å eksponere hele kroppen for sol ved ekvator. Vis mer

- Dette bør ikke unge få lov til

Vil ha 16-års aldergrense i Danmark.

Bruken av solarium i Norge har økt med cirka 20 prosent de siste fem årene. Litt over halvparten av ungdom mellom 15-24 år har tatt solarium én eller flere ganger det siste året. Og de begynner tidlig, ifølge en undersøkelse utført av Kreftforeningen:

Av de som bruker solarium oppgir nærmere 80 prosent av jentene og over halvparten av guttene at de var under 18 år første gang de tok solarium. Og mange var under 15 år da de debuterte. Videre sier seks av ti unge at de har solt seg så de ble rød i solarium, og én av fem har brent seg så de har flasset.

Les også: Man kan bli avhengig av å ta sol

Det mange av de unge kanskje glemmer er at solskader fra solarium gir en markant økning i risikoen for føflekkreft.

Dette ønsker nå danskene å gjøre noe med, og politikerne har nettopp stilt forslag om et forbud mot solarier for barn og unge under 16 år.

Liknende forbud er allerede innført i en rekke europeiske land. I Norge har Statens strålevern foreslått innføring av 18-års aldersgrense på betjente solarier.

Solarium: Like farlig som røyking og asbest

Dine solariumsvaner

Tar du sol? (Avsluttet)
Ja, men bare en sjelden gang. (42%) 776
Nei, aldri! (35%) 651
Ja, med jevne mellomrom.(16%) 290
Husker ikke om jeg har gjort det noen gang. (5%) 89
Ja, jeg er avhengig.(3%) 57
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Som å sole seg ved ekvator

Dette er grunnen til at ekspertene er så bekymret:

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Soling i solarium tilsvarer soling av hele kroppen ved ekvator. Det har ingen godt av, og slettes ikke barn og unge. Cellene deres er mer påvirkelige over for ultrafiolette stråler. Samtidig ser vi at alderen for første solariebesøk faller, og det er bekymringsfullt, sier Anja Philip ved Kræftens Bekæmpelse i Danmark, ifølge Ekstra Bladet.

De ser helst at politikerne innfører forbudet så fort som mulig, da de mener et forbud vil ha størst mulig effekt når det gjelder å endre solarievanene til unge.

- Antall tilfeller av hudkreft stiger og stiger, og flere land rundt oss har allerede innført et forbud, sier Philip.

Disse er mest utsatt for hudkreft

Ikke tilstrekkelig å fraråde

I Norge holder Helse- og omsorgsdirektoratet på med et høringsnotat knyttet til forbudet, som trolig sendes ut før sommeren, ifølge Kreftforeningen.no.

- En aldersgrense vil begrense solariumsbruken blant de yngste og vil også gi et viktig signal til foreldre. Forskning viser at det er sammenheng mellom føflekkreft og bruk av solarium, og sammenhengen er tydeligst blant unge under 30 år. Kreftforeningen og Legeforeningen støtter derfor dette forslaget, sier rådgiver Mona Stensrud i Kreftforeningen, til DinSide Helse.

Hun minner om at man per i dag har en forskrift som sier at solstudioer skal opplyse at de under 18 år frarådes å ta solarium, men at undersøkelser tyder på at en slik fraråding ikke er tilstrekkelig.

Les mer: Farlige solarierør

Høy risiko for føflekkreft

International Agency for Research on Cancer (IARC), som er Verdens helseorganisasjon (WHO) og De forente nasjoners (FN) samarbeidsorganisasjon mot kreft slår fast at UV-strålingen fra solarier er «kreftfremkallende» og ikke bare «trolig kreftfremkallende», som man tidligere har ment.

Ifølge WHO vil unge under 35 år som tar sol bare én eller flere ganger i måneden, øke risikoen for føflekkreft med hele 75 prosent.

Les også: Vi tror ikke på kreftforskning

Føflekkreft har vært blant de kreftformer som har økt mest. I løpet av de siste 30 årene har det vært en fordobling i antall tilfeller hvert tiende år, ifølge Norsk helseinformatikk. De siste tallene viser at rundt 1300 personer (2008) her i landet får denne diagnosen, ifølge Kreftforeningen.no.

- Det er en kjensgjerning at det er en sammenheng mellom bruk av solarium og føflekkreft, som er en livstruende sykdom som rammer flere og flere, ikke minst unge mennesker, sier Philip.

Tyskland, Frankrike, Skottland, Belgia, Australia samt enkelte stater i USA er blant landene som forbyr unge under 18 år å ta solarium.